Technické servisní poradenství pro uživatele digitálního fotoaparátu COOLPIX L25

Na základě výsledků posledních testů bychom vás rádi upozornili, že ve výjimečných případech, když fotoaparát vystavíte silnému nárazu v důsledku např. pádu nebo úderu, může dojít ke vzniku tepla uvnitř přístroje, a následkem toho k deformaci horního krytu fotoaparátu COOLPIX L25 a vytvoření malého otvoru v oblasti tlačítka spouště. Tato situace může nastat bez ohledu na to, zda je fotoaparát zapnutý či vypnutý. Nemusíte se však obávat vzniku požáru.

Na obrázku níže je znázorněna oblast fotoaparátu, u níž může po silném nárazu dojít k deformaci nebo ke vzniku malého otvoru.
Image

Jak postupovat, pokud bude fotoaparát vystaven silnému nárazu
Pokud bude váš fotoaparát vystaven silnému nárazu, okamžitě vyjměte baterie. Zabráníte tak dalším potížím. Baterie se mohou zahřát, a je proto nutné s nimi zacházet opatrně.

Servisní bezplatná kontrola a úprava
Rozhodli jsme se nabídnout zákazníkům bezplatnou kontrolu či úpravu fotoaparátu, aby měli jistotu, že nedojde k žádným potížím. Pokud potřebujete více informací k odeslání fotoaparátu do servisního střediska Nikon, obraťte se na podporu zákazníků Nikon.

Určení produktů, které již byly prohlédnuty a upraveny
Produkty, které již prošly kontrolou nebo úpravou, budou na spodní části fotoaparátu na patici pro stativ označeny bílou identifikační značkou. Produkty, které již jsou označeny bílou značkou, není nutné kontrolovat ani upravovat a tato bezplatná služba se na nevztahuje.

Na obrázku níže je znázorněn produkt, který již byl prověřen či upraven a je označený identifikační značkou.

Image

Upřímně se omlouváme za jakékoli nepříjemnosti, které vám tato záležitost mohla způsobit.