Известие за технически проблем за потребителите на цифров фотоапарат COOLPIX L25

Наскоро стана ясно, че в някои много редки случаи, ако фотоапаратът е подложен на силно сътресение, например при изпускане или удар, от вътрешността му може да се отдели топлина и горният капак на COOLPIX L25 да се деформира, така че да се вижда малък процеп до спусъка. Това може да се случи независимо от това дали фотоапаратът е включен или изключен. Не се създава опасност от пожар.

Участъкът, в който фотоапаратът може да се деформира и/или да се появи малък процеп след силен удар, е показан по-долу.

Image

Какво трябва да направите, ако вашият фотоапарат е подложен на силно сътресение
Ако фотоапаратът ви е подложен на сътресение, извадете веднага батериите, за да предотвратите по-нататъшни проблеми. Възможно е батериите да са горещи; боравете внимателно с тях.

Безплатна услуга за проверка/промяна
За да осигурим спокойствието на потребителите, ще предложим безплатна услуга за проверка/промяна, за да предотвратим възможността за възникване на този проблем. Моля, свържете с Центъра за поддръжка на клиенти на Nikon за повече информация относно връщането на фотоапарата ви в сервизен център на Nikon.

Как да определите кои продукти вече са проверени/променени
Продуктите, които вече са проверени и/или променени, имат бяла идентифицираща маркировка на гнездото на статива от долната страна на фотоапарата. Безплатната услуга за проверка/промяна не е необходима и не се предлага за продукти с бяла маркировка.

Идентифициращата маркировка за продукти, които вече са проверени/променени, е показана по-долу.

Image

Искрено се извиняваме за всяко неудобство, което този проблем може да ви причини.

Свързване с Центъра за поддръжка на клиенти