Exponeringsmätningslägen

Exponeringsmätningslägen

Mätning används för att mäta motivets ljushet. Kameran optimerar exponeringen genom att justera slutartid, bländare (f-nummer) och ISO-känslighet efter motivets ljushet som mäts med kamerans inbyggda sensor. Kameran mäter inte bara kompositionens allmänna ljushet utan den mäter ljusheten i flera separata mätområden i kompositionen. Mätningsläget avgör vilka områden i kompositionen som används av kameran för att mäta motivets ljushet samt hur kameran sköter exponeringen. Normalt sätt använder kameran sig av matrismätning, där ett stort område av kompositionen delas in i flera olika segment för att sedan ställa in exponeringen baserat på en mängd information, inklusive motivets ljushet och färg. Du kan även välja centrumvägd mätning (där kameran lägger störst vikt vid mitten av kompositionen) eller spotmätning (där kameran mäter området kring vald fokuspunkt).

Om du väljer mätmetod efter motivet och hur du tänkt använda bilden får du resultat som kommer närmare det du tänkt dig.

Bild

Mätningssensor.
Sensorn sitter inne i kameran och mäter motivet ljushet när det blir belyst.

Matrismätning

Bild

Rött rutnät representerar matrismätningsområdet. Matrismätning balanserar ljusa och mörka områden.

Centrumvägd mätning

Bild

Den röda cirkeln representerar området för centrummätningen. Exponeringen är korrekt för kompositionens mitt.

Spotmätning

Bild

Den röda cirkeln representerar området för centrummätningen. Exponeringen är korrekt för porträttmotivet vid vald fokuspunkt.

Exempel på kameradisplay

Bild

Kamerans informationsdisplay

 Bild Matris
 Bild Centrumvägd
 Bild Spot

Mätning visas som ovan.

Contact Customer Support