Frivilligt program för återkallelse av det laddningsbara litiumjonbatteriet EN-EL15 (uppdatering 2017-06-20)

Vi meddelade 24 april 2012 att vi som en försiktighetsåtgärd har inlett ett frivilligt program för återkallelse av vissa laddningsbara EN-EL15-litiumjonbatterier. Sedan vi meddelade detta har vi fått rapporter om batterier som överhettas och deformerar externa höljen. Vi har undersökt detta och kan bekräfta att sådana händelser inträffade med batterier som ingick i det frivilliga programmet för återkallelse. Därför ber vi återigen att användare av EN-EL15-batterier läser det följande och kontrollerar sina batterier för att se om dessa ingår i det frivilliga programmet för återkallelse.
EN-EL15-batterier medföljer också produkterna som anges nedan. EN-EL15-batterierna som medföljer dessa produkter ingår dock inte i det frivilliga programmet för återkallelse.
D810A, D810, D610, D600, D500, D7200, D7100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi har uppmärksammat att funktionen hos vissa laddningsbara EN-EL15-batterier för Nikons digitala spegelreflexkameror och avancerade kameror med utbytbara objektiv kanske inte lever upp till våra standarder på grund av att en undermålig komponent är inbyggd i de berörda batterierna. I extremt sällsynta fall kan problemet leda till att batteriet överhettas och att det externa höljet deformeras. För att se till att våra kunder och deras utrustning är säkra har vi inlett ett frivilligt program för återkallelse av berörda produkter.
Nikons laddningsbara litiumjonbatteri EN-EL15 är ett laddningsbart litiumjonbatteri som används med de digitala systemkamerorna Nikon D800, D800E, D600, D7100, D70001 och den avancerade kameran med utbytbara objektiv Nikon 1 V11. EN-EL15 följde med vid köp av kamerorna D800, D800E, D600, D7100, D70001 och Nikon 1 V11. Kunder som använder ett berört EN-EL15-batteri kan begära ett ersättningsbatteri enligt vad som anges nedan.
1Problemet rör inte EN-EL15-batterier som medföljt kamerorna D7000 och Nikon 1 V1 som köpts före 2012-02-29 eller batterier som köpts individuellt före 2012-02-29.

Den här frivilliga återkallelsen gäller endast EN-EL15-batterier med batchnummer E och F så som beskrivs nedan. Om ditt batteri har något av dessa batchnummer kan du begära ett ersättningsbatteri genom att kontakta Nikons kundsupport.

Tillämpliga batterier

  1. Lokalisera batchnumret för ditt EN-EL15-batteri. Batchnumren är alfanumeriska tecken som är tryckta längst ned på namnplattan på batteriets undersida så som visas nedan.

    Image

  2. Kontrollera det 9:e tecknet i batchnumret så som beskrivs nedan.

    Image
    - Om det 9:e tecknet i EN-EL15-batteriets batchnummer är E eller F måste batteriet bytas ut eftersom det berörs av detta problem. Kontakta Nikons kundsupport för mer information om batteribytet.

    - Om det 9:e tecknet i EN-EL15-batteriets batchnummer är A, B, C, D, G eller en efterföljande bokstav i alfabetet är batteriet säkert att använda och inga ytterligare åtgärder krävs.

Nikon arbetar ständigt med säkerheten och med att endast tillhandahålla produkter av högsta kvalitet till sina kunder. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan ha orsakat dig och uppskattar ditt fortsatta stöd för Nikon och våra produkter.
 
Obs!
När du skickar berörda batterier direkt till Nikon för byte ska du inte skicka eller frakta dem via flyg. Begränsningar för2 frakt med tåg, båt osv. kan finnas i vissa länder eller regioner.
Kontakta Nikon via det angivna supportnumret ovan för instruktioner om byte av berörda EN-EL15-batterier.
 
2För information om begränsningar vid frakt av litiumjonbatterier ska du läsa de senaste rekommendationerna från Förenta Nationerna, de angivna föreskrifterna från International Air Transport Association (IATA), den senaste IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) och tillämpliga nationella föreskrifter.