Dobrovoljni povrat za punjivu Li-jonsku bateriju EN-EL15 (ažurirano 20.6.2017.)

Kao što je najavljeno 24. aprila 2012. godine, kompanija Nikon je iz predostrožnosti počela da dobrovoljno povlači sa tržišta određene punjive Li-jonske baterije EN-EL15. Od te objave, sa tržišta smo primili izveštaje o pregrevanju baterija i deformisanju spoljnog kućišta usled toga. Nakon što smo ispitali o čemu se radi, utvrdili smo da je do takvih incidenata došlo sa baterijama koje su obuhvaćene programom dobrovoljnog povlačenja sa tržišta. Stoga ponovo tražimo od korisnika baterija EN-EL15 da pročitaju sledeći tekst i provere da li su njihove baterije obuhvaćene programom dobrovoljnog povlačenja sa tržišta.
Baterije EN-EL15 se takođe isporučuju sa proizvodima navedenim u nastavku. Međutim, baterije EN-EL15 isporučene sa tim proizvodima nisu obuhvaćene programom dobrovoljnog povlačenja sa tržišta.
D810A, D810, D610, D600, D500, D7200, D7100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Primetili smo da funkcionisanje nekih punjivih Li-jonskih baterija EN-EL15 za Nikon jednooke refleksne digitalne fotoaparate i napredne fotoaparate sa zamenjivim objektivima možda nije u skladu sa standardima zbog podstandardne komponente koja je ugrađena u problematične baterije. U ekstremno retkim slučajevima ovaj problem može da izazove pregrevanje baterije i deformisanje spoljnog kućišta. Zato smo počeli da dobrovoljno povlačimo problematične proizvode sa tržišta radi bezbednosti naših klijenata i njihove opreme.
Nikon punjiva Li-jonska baterija EN-EL15 je baterija za Nikon digitalne SLR fotoaparate D800, D800E, D600, D7100 i D70001, kao i za Nikon 1 V11 napredni fotoaparat sa zamenjivim objektivima. Baterija EN-EL15 dolazi uz fotoaparate D800, D800E, D600, D7100, D70001 i Nikon 1 V11. Klijenti koji koriste problematičnu bateriju EN-EL15 mogu da zatraže zamensku bateriju, kao što je navedeno u nastavku.
1Ovaj problem se ne odnosi na baterije EN-EL15 koje su isporučene uz fotoaparate D7000 i Nikon 1 V1 kupljene pre 29. februara 2012. niti na baterije koje ste zasebno kupili pre 29. februara 2012.

Navedeni dobrovoljni povrat važi samo za E i F brojeve partija EN-EL15 baterije, kao što je navedeno u nastavku. Ako vaša baterija ima ove brojeve partija , možete da zatražite zamenu tako što ćete kontaktirati Nikon korisničku podršku.

Odgovarajuće baterije

  1. Pronađite broj partije EN-EL15 baterije. Brojevi partija su alfanumerički znaci odštampani na dnu pločice sa imenom sa donje strane baterije, kao što je prikazano u nastavku.

    Image

  2. Proverite devetu cifru broja partije, kao što je opisano u nastavku.

    Image

- Ako je E ili F deveta cifra broja partije EN-EL15 baterije, onda treba da je zamenite jer može da bude podložna ovom problemu. Kontaktirajte Nikon korisničku podršku kako biste dobili više informacija o zameni baterije.

- Ako je deveta cifra broja partije EN-EL15 baterije A, B, C, D, G ili bilo koji naredno slovo abecede, baterija je bezbedna za korišćenje i ne morate da preduzimate nikakve dodatne mere.

Nikon je posvećen bezbednosti i pružanju isključivo najkvalitetnijih proizvoda svojim korisnicima. Žao nam je zbog eventualnih neprijatnosti koje ovaj problem može da izazove i zahvalni smo vam na neprestanoj podršci koju pružate kompaniji Nikon i njenim proizvodima.
 
Napomena
Kada problematične baterije šaljete direktno kompaniji Nikon radi zamene, ne šaljite ih avionskom poštom. U nekim zemljama ili regionima možda postoje ograničenja2 za isporuku kopnom (vozom, brodom itd.).
Kontaktirajte kompaniju Nikon putem linije za podršku navedene iznad da biste saznali kako da zamenite problematičnu bateriju EN-EL15.
 
2Za informacije o ograničenjima koja se odnose na isporuku Li-jonskih baterija, pogledajte najnovije preporuke Ujedinjenih nacija, regulative Međunarodne asocijacije za vazdušni prevoz (IATA), najnoviji Međunarodni pravilnik o pomorskom prevozu opasne robe (IMDG) i važeće nacionalne regulative.
 

Obratite se korisničkoj podršci