Dobrowolne wycofanie niektórych akumulatorów jonowo-litowych EN-EL15 (aktualizacja z 20.06.2017 r.)

Zgodnie z informacją z dnia 24 kwietnia 2012 firma Nikon zainicjowała program dobrowolnego wycofywania niektórych akumulatorów jonowo-litowych EN-EL15 jako środek zaradczy. Od czasu opublikowania tej informacji otrzymaliśmy z rynku raporty o przypadkach przegrzewania się akumulatorów skutkującego odkształceniami obudowy. Po zbadaniu tych doniesień potwierdziliśmy, że takie incydenty dotyczyły akumulatorów objętych programem dobrowolnego wycofywania. Dlatego ponownie zwracamy się do użytkowników akumulatorów EN-EL15 o przeczytanie niniejszych informacji i sprawdzenie, czy posiadane przez nich akumulatory są objęte programem dobrowolnego wycofywania.
Akumulatory EN-EL15 są także dostarczane z produktami wymienionymi poniżej. Jednak akumulatory EN-EL15 dostarczane z tymi produktami nie są objęte programem dobrowolnego wycofania.
D810A, D810, D610, D600, D500, D7200, D7100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykryliśmy, że działanie niektórych akumulatorów jonowo-litowych EN-EL15 w lustrzankach cyfrowych i zaawansowanych aparatach bezlusterkowych z wymienną optyką firmy Nikon może odbiegać od standardów ze względu na niespełniający wymagań komponent wbudowany w akumulatory, których dotyczy program. W skrajnie rzadkich przypadkach ten problem może spowodować przegrzanie akumulatora i odkształcenie obudowy. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i ich sprzętu rozpoczęliśmy program dobrowolnego wycofywania tych produktów.
Akumulator Nikon EN-EL15 to akumulator jonowo-litowy przeznaczony do użycia z lustrzankami cyfrowymi Nikon D800, D800E, D600, D7100 i D70001 oraz zaawansowanymi aparatami bezlusterkowymi z wymienną optyką Nikon 1 V11. Akumulator EN-EL15 był dostarczany wraz z zakupionymi aparatami D800, D800E, D600, D7100, D70001 i Nikon 1 V11. Klienci korzystający z akumulatorów EN-EL15 mogą wnioskować o ich wymianę w sposób opisany poniżej.
1Ten problem nie dotyczy akumulatorów EN-EL15 dostarczonych z aparatami D7000 i Nikon 1 V1 zakupionymi przed 29 lutego 2012 ani akumulatorów zakupionych osobno przed 29 lutego 2012.
 
Program obejmuje jedynie akumulatory EN-EL15 o numerach partii zawierających litery E lub F w miejscu określonym poniżej. Jeśli posiadany akumulator pochodzi z partii o jednym z takich numerów, można zażądać jego wymiany, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Nikon.

Akumulatory, których dotyczy problem

  1. Znajdź numer partii swojego akumulatora EN-EL15. Numer partii to ciąg znaków alfanumerycznych wydrukowanych u dołu plakietki na spodzie baterii, jak przedstawiono poniżej.
    Image
  2. Sprawdź dziewiąty znak numeru partii, jak przedstawiono poniżej.
     
    Image
- Jeśli dziewiąty znak numeru partii akumulatora EN-EL15 to E lub F, akumulator podlega wymianie, ponieważ może być uszkodzony. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymiany akumulatora, należy się skontaktować z działem pomocy technicznej firmy Nikon.

- Jeśli dziewiąty znak numeru partii akumulatora EN-EL15 to A, B, C, D, G lub którakolwiek z kolejnych liter alfabetu, wówczas akumulatora można bezpiecznie używać i nie jest konieczne podejmowanie żadnych dalszych czynności.
Firma Nikon dokłada starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i najwyższej jakości swoich produktów. Przepraszamy za niedogodności, jakie mogła spowodować opisana wyżej sytuacja, i dziękujemy za zaufanie, jakim stale obdarzają Państwo firmę Nikon i jej produkty.
 
Uwaga
W przypadku wysyłania objętych programem akumulatorów bezpośrednio do firmy Nikon w celu wymiany nie wolno wysyłać ich pocztą lotniczą. W niektórych krajach lub regionach mogą obowiązywać ograniczenia2 w transporcie drogowym i morskim.
Prosimy o kontakt z firmą Nikon za pośrednictwem linii pomocy technicznej podanej powyżej w celu uzyskania instrukcji dotyczących wymiany objętych programem akumulatorów EN-EL15.
 
2Informacje o ograniczeniach dotyczących wysyłki akumulatorów jonowo-litowych można znaleźć w ostatnich zaleceniach publikowanych przez ONZ, przepisach wydawanych przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA), w najnowszym wydaniu Międzynarodowego kodeksu ładunków niebezpiecznych (IMDG) oraz w obowiązujących przepisach krajowych.