Frivillig tilbakekalling for EN-EL15 oppladbart litium-ion batteri (oppdatert 20.06.2017)

Som meddelt 24. april 2012 startet Nikon en frivillig tilbakekalling av noen oppladbare EN-EL15 li-ion-batterier som en forholdsregel. Siden denne meddelelsen har vi mottatt rapporter fra markedet om at batterier er blitt overopphetet og har forårsaket at den ytre innkapslingen er blitt deformert. Etter å ha undersøkt saken har vi fått bekreftet at det oppsto slike hendelser i forbindelse med batterier som var inkludert i den frivillige tilbakekallingen. Derfor ber vi igjen brukere av EN-EL15-batterier om å lese teksten nedenfor og sjekke sine egne batterier for å se om de er inkludert i den frivillige tilbakekallingen eller ikke.
EN-EL15-batterier leveres også sammen med produktene som er oppgitt nedenfor. Imidlertid er EN-EL15-batterier som leveres sammen med disse produktene, ikke inkludert i den frivillige tilbakekallingen.
D810A, D810, D610, D600, D500, D7200, D7100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi er blitt klar over at funksjonen til noen oppladbare EN-EL15 li-ion-batterier for digitale Nikon-speilreflekskameraer og avanserte kameraer med utskiftbare objektiver ikke nødvendigvis har riktig standard på grunn av en komponent av lavere standard som er bygd inn i aktuelle batterier. I svært sjeldne tilfeller kan dette forårsake at batteriet overopphetes, og at den ytre innkapslingen deformeres. Derfor har vi, for å sørge for sikkerheten til våre kunder og deres utstyr, startet en frivillig tilbakekalling av aktuelle produkter.
Nikons oppladbare litium-ion-batteri EN-EL15 er et oppladbart litium-ion-batteri til bruk sammen med Nikon D800, D800E, D600, D7100 og D70001 digitale speilreflekskameraer og Nikon 1 V11 avansert kamera med utskiftbare objektiver. EN-EL15 fulgte med ved kjøp av kameraene D800, D800E, D600, D7100, D70001 og Nikon 1 V11. Kunder som bruker et aktuelt EN-EL15, kan be om et erstatningsbatteri som oppgitt nedenfor.
1Dette problemet gjelder ikke EN-EL15-batterier som er levert sammen med D7000 og Nikon 1 V1 som er kjøpt før 29. februar 2012, eller batterier som er kjøpt enkeltvis før 29. februar 2012.

Denne frivillige tilbakekallingen gjelder bare EN-EL15-batterier med partinummer E og F son angitt nedenfor. Hvis batteriet ditt har disse partinumrene, kan du få tilsendt et nytt batteri ved å kontakte Nikons kundestøtte.

Batteriene det gjelder


Image

  1. Finn partinummeret på EN-EL15-batteriet. Partinummeret er alfanumeriske tegn nederst på navneplaten på undersiden av batteriet som vist nedenfor.

Image

  1. Sjekk det niende sifferet i partinummeret som angitt nedenfor.

 

- Hvis det niende sifferet i partinummeret på EN-EL15-batteriet er E eller F, må batteriet skiftes, da det kan ha dette problemet. Kontakt Nikons kundestøtte for nærmere opplysninger om skifte av batteri.

- Hvis det niende sifferet i partinummeret på EN-EL15-batteriet er A, B, C, D, G eller en bokstav lenger ute i alfabetet, er batteriet trygt å bruke, og du trenger ikke å foreta deg noe.

Nikon er opptatt av sikkerhet og av å levere produkter av høyeste kvalitet til kundene. Vi beklager all ulempe dette måtte medføre, og takker for din fortsatte støtte til Nikon og våre produkter.
 

Merknad
Når aktuelle batterier sendes direkte til Nikon for utskifting, skal de ikke sendes med fly. Det kan finnes restriksjoner2 for transport på landjorden (tog, skip osv.) i noen land eller regioner.
Kontakt Nikon via servicetelefonen som er oppgitt ovenfor for å få instruksjoner for utskifting av aktuelle EN-EL15-batterier.

 
2Når det gjelder informasjon om restriksjoner som gjelder transport av litium-ion-batterier, se de nyeste anbefalingene som er publisert av FN, bestemmelser som er fastsatt av IATA (International Air Transport Association), de nyeste IMDG-bestemmelsene (International Maritime Dangerous Goods) og gjeldende nasjonale bestemmelser.