Vrijwillige terugname voor de EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu (update 20 juni 2017)

Zoals is aangekondigd op 24 april 2012, heeft Nikon uit voorzorg een vrijwillig programma voor terugname en vervanging voor bepaalde EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu's gestart. Sinds die aankondiging hebben we rapporten uit de markt ontvangen over accu's die oververhit raakten en vervorming van de buitenkant van de behuizing veroorzaakten. Nadat we de kwestie hebben onderzocht, hebben we vastgesteld dat zulke incidenten voorkwamen bij accu's die tot deze vrijwillige terugname behoren. Daarom vragen we de gebruikers van EN-EL15 accu's opnieuw het volgende te lezen en hun eigen accu's te controleren om te zien of deze wel of niet deel uitmaken van de vrijwillige terugname.
EN-EL15 accu's zijn ook meegeleverd met de hieronder vermelde producten. Maar de met deze producten meegeleverde EN-EL15 accu's maken geen deel uit van de vrijwillige terugname.
D810A, D810, D610, D600, D500, D7200, D7100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We hebben ontdekt dat de werking van bepaalde EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu's voor digitale spiegelreflexcamera's en geavanceerde camera's met verwisselbaar objectief van Nikon wellicht niet aan de standaarden voldoet als gevolg van een component van mindere kwaliteit die in toepasselijke accu's is ingebouwd. In zeer zeldzame gevallen kan dit probleem oververhitting van de accu en vervorming van de buitenkant van de behuizing veroorzaken. Om de veiligheid van onze klanten en hun apparatuur te waarborgen, zijn we daarom begonnen met een vrijwillige terugname van toepasselijke producten.
De Nikon EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu is een oplaadbare lithium-ionaccu voor gebruik met Nikon D800, D800E, D600, D7100 en D70001 digitale SLR-camera's en de Nikon 1 V11 geavanceerde camera met verwisselbaar objectief. De EN-EL15 is meegeleverd bij aanschaf van de D800, D800E, D600, D7100, D70001 en Nikon 1 V11 camera. Klanten die een toepasselijke EN-EL15 accu gebruiken, kunnen op de hieronder aangegeven manier een vervangende accu aanvragen.
1Dit probleem doet zich niet voor bij EN-EL15 accu's die zijn meegeleverd met D7000 en Nikon 1 V1 camera's die vóór 29 februari 2012 zijn gekocht of bij accu's die vóór 29 februari 2012 afzonderlijk zijn gekocht.

De vrijwillige terugname is alleen van toepassing op EN-EL15 batterijen met de productienummers E en F zoals hieronder wordt aangegeven. Als uw batterij één van deze productienummers heeft, kunt u een vervangende batterij aanvragen door contact op te nemen met de klantenondersteuning van Nikon.

Getroffen batterijen

  1. Zoek het productienummer van uw EN-EL15 batterij. Productienummers zijn alfanumerieke tekens die aan de onderkant van het naamplaatje op de onderkant van de batterij zijn afgedrukt zoals hieronder wordt aangegeven.
    Image

  2. Controleer het negende teken van het productienummer zoals hieronder wordt aangegeven.

    Image

- Als het negende teken van het productienummer van de EN-EL15 batterij een E of F is, moet de batterij worden vervangen omdat het mogelijk door het probleem is beïnvloed. Neem voor verdere details over de vervanging van de batterij contact op met de klantenondersteuning van Nikon.

- Als het negende teken van het productienummer van de EN-EL15 batterij een A, B, C, D, G of elke daarop volgende letter uit het alphabet is, kunt u de batterij veilig gebruiken en hoeft u geen stappen te ondernemen.

Nikon streeft naar veiligheid en wil de klanten alleen producten van de hoogste kwaliteit bieden. We bieden onze verontschuldigingen aan voor het eventuele ongemak dat deze kwestie kan veroorzaken en waarderen uw voortdurende ondersteuning aan Nikon en haar producten.
 

Opmerking
Wanneer u een toepasselijke accu direct naar Nikon verzendt voor vervanging, moet u dat niet via luchtpost doen. Beperkingen2 kunnen in bepaalde landen of regio's van kracht zijn voor gewone post (trein, schip, etc.).
Neem via de hierboven aangegeven ondersteuningssite contact op met Nikon voor instructies voor het vervangen van toepasselijke EN-EL15 accu's.

 
2Voor informatie over beperkingen die op verzending van lithium-ionaccu's van toepassing zijn, raadpleegt u de meest recente aanbevelingen die door de Verenigde Naties zijn gepubliceerd, de voorschriften die door de International Air Transport Association (IATA) zijn vastgesteld, de meest recente Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG) en toepasselijke nationale voorschriften.