Προαιρετική ανάκληση για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15 (ενημέρωση στις 20/06/2017)

Όπως ανακοινώθηκε στις 24 Απριλίου 2012, η Nikon προχώρησε σε εθελοντική ανάκληση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου EN-EL15 για προληπτικούς λόγους. Αργότερα από αυτήν την ανακοίνωση, λάβαμε αναφορές από την αγορά ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου οι μπαταρίες υπερθερμάνθηκαν και προκλήθηκε παραμόρφωση του εξωτερικού περιβλήματος. Κατόπιν διερεύνησης του θέματος, επιβεβαιώσαμε ότι έχουν όντως προκύψει τέτοια θέματα με μπαταρίες που περιλαμβάνονται στην εθελοντική ανάκληση. Επομένως ζητούμε ξανά από τους χρήστες μπαταριών EN-EL15 να διαβάσουν τα παρακάτω και να ελέγξουν τις μπαταρίες τους για να βεβαιωθούν εάν περιλαμβάνονται ή όχι στην εθελοντική ανάκληση.
Οι μπαταρίες EN-EL15 παρέχονται επίσης με τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρακάτω λίστα. Ωστόσο, οι μπαταρίες EN-EL15 που παρέχονται με αυτά τα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στην εθελοντική ανάκληση.
D810A, D810, D610, D600, D500, D7200, D7100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Παρατηρήσαμε ότι η λειτουργία σε ορισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου EN-EL15 της Nikon για ψηφιακές μονοοπτικές φωτογραφικές μηχανές reflex και προηγμένες φωτογραφικές μηχανές με εναλλάξιμους φακούς, μπορεί να μην είναι αντίστοιχη των προτύπων, εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε συμπεριληφθεί στις εν λόγω μπαταρίες ένα υλικό που δεν πληρούσε τα πρότυπα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, αυτό το θέμα ενδέχεται να προκαλέσει την υπερθέρμανση της μπαταρίας και να οδηγήσει στην παραμόρφωση του εξωτερικού περιβλήματος. Ως εκ τούτου, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πελατών μας και του εξοπλισμού τους, έχει ξεκινήσει η διαδικασία εθελοντικής ανάκλησης των εν λόγω προϊόντων.
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15 της Nikon είναι μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου για χρήση με τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR D800, D800E, D600, D7100 και D70001 της Nikon και με την προηγμένη φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμους φακούς Nikon 1 V11. Η μπαταρία EN-EL15 συνόδευε με την αγορά τις φωτογραφικές μηχανές D800, D800E, D600, D7100, D70001 και Nikon 1 V11. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν κάποια από τις εν λόγω μπαταρίες EN-EL15 μπορούν να ζητήσουν να λάβουν μια μπαταρία αντικατάστασης, όπως ορίζεται παρακάτω.
1Το πρόβλημα δεν αφορά τις μπαταρίες EN-EL15 που παρέχονται με την D7000 και τηv Nikon 1 V1 που έχουν αγοραστεί πριν από τις 29 Φεβρουαρίου του 2012 ή σε μπαταρίες που έχουν αγοραστεί μεμονωμένα πριν από τις 29 Φεβρουαρίου 2012.

Αυτή η οικειοθελής ανάκληση ισχύει μόνο για τους κωδικούς παρτίδας μπαταριών EN-EL15 "E" και "F" όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Εάν η μπαταρία σας έχει αυτούς τους κωδικούς παρτίδας μπορείτε να ζητήσετε μια μπαταρία αντικατάστασης επικοινωνώντας με το Κέντρο υποστήριξης πελατών της Nikon.

Μπαταρίες που επηρεάζονται

  1. Εντοπίστε τον κωδικό παρτίδας της μπαταρίας EN-EL15. Οι κωδικοί παρτίδας είναι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες που είναι εκτυπωμένοι στο κάτω μέρος της ετικέτας ονόματος στο κάτω μέρος της μπαταρίας, όπως φαίνεται παρακάτω.

    Image>

  2. Ελέγξτε το 9ο ψηφίο του κωδικού παρτίδας, όπως φαίνεται παρακάτω.

    Image

- Εάν το 9ο ψηφίο του κωδικού παρτίδας της μπαταρίας EN-EL15 είναι "E" ή "F", τότε η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί, καθώς ενδέχεται να παρουσιάζει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επικοινωνήστε με το Κέντρο υποστήριξης πελατών της Nikon για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αντικατάσταση της μπαταρίας.

- Εάν το 9ο ψηφίο του κωδικού παρτίδας της μπαταρίας EN-EL15 είναι "A", "B", "C", "D", "G" ή οποιοδήποτε επόμενο γράμμα του αλφάβητου, τότε η χρήση της μπαταρίας είναι ασφαλής και δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

Η Nikon δεσμεύεται για την ασφάλεια και για την παροχή προϊόντων μόνο κορυφαίας ποιότητας στους πελάτες της. Λυπούμαστε για οποιαδήποτε αναστάτωση που μπορεί να σας προκάλεσε αυτό το ζήτημα και εκτιμούμε την συνεχή υποστήριξή σας στη Nikon και τα προϊόντα της.
 
Σημείωση
Κατά την αποστολή των εν λόγω μπαταριών απευθείας στην Nikon για αντικατάσταση, μην τις αποστέλλετε αεροπορικώς. Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί2 στις χερσαίες μεταφορές (με τρένο, πλοίο κ.λπ.) σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.
Επικοινωνήστε με την Nikon στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης που αναφέρεται παραπάνω, προκειμένου να βρείτε οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση των εν λόγω μπαταριών EN-EL15.
 
2Για πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς που ισχύουν για της μεταφορά μπαταριών ιόντων λιθίου ανατρέξτε στις πιο πρόσφατες συστάσεις που έχουν δημοσιευθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, στους κανονισμούς που έχει καθορίσει η ∆ιεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA), την τρέχουσα μορφή του διεθνούς ναυτιλιακού κώδικα επικίνδυνων εµπορευµάτων (IMDG) και τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.