Dobrovolná výměna dobíjecí lithium-iontové baterie EN-EL15 (aktualizace 20. 6. 2017)

Jak bylo oznámeno 24. dubna 2012, společnost Nikon vytvořila jako opatření dobrovolný program vrácení některých dobíjecích lithium-iontových baterií EN-EL15. Od tohoto oznámení jsme obdrželi informace z trhu o přehřívání a deformaci vnějšího obalu baterií. Po prozkoumání tohoto problému jsme si ověřili, že k těmto incidentům docházelo u baterií zahrnutých do dobrovolné výměny baterií. Proto opět žádáme uživatele baterií EN-EL15, aby si přečetli následující informace a zkontrolovali své baterie, aby zjistili, jestli spadají či nikoli do programu dobrovolné výměny baterií.
Baterie EN-EL15 jsou dodávány rovněž s níže uvedenými výrobky. Baterie EN-EL15 dodávané s těmito výrobky však nejsou zahrnuty do dobrovolné výměny baterií.
D810A, D810, D610, D600, D500, D7200, D7100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zjistili jsme, že funkce některých dobíjecích lithium-iontových baterií EN-EL15 pro digitální jednooké zrcadlovky a pokročilé fotoaparáty s výměnnými objektivy nemusí splňovat požadované standardy díky nevyhovujícím komponentám zabudovaným do zasažených baterií. V extrémně ojedinělých případech může tento problém způsobit přehřátí baterie a deformaci jejího vnějšího pouzdra. Abychom tedy zajistili bezpečnost našich zákazníků a jejich vybavení, vytvořili jsme program dobrovolné výměny zasažených výrobků.
Dobíjecí lithium-iontová baterie Nikon EN-EL15 je dobíjecí lithium-iontová baterie určená pro použití v digitálních jednookých zrcadlovkách Nikon D800, D800E, D600, D7100 a D70001, a v pokročilých fotoaparátech s výměnnými objektivy Nikon 1 V11. Baterie EN-EL15 byla dodávána se zakoupeným fotoaparátem D800, D800E, D600, D7100, D70001 a Nikon 1 V11. Uživatelé používající baterie EN-EL15 zasažené zmíněným problémem mohou požadovat výměnu baterií podle níže uvedených informací.
1Tento problém se nevztahuje na baterie EN-EL15 dodávané s fotoaparáty D7000 a Nikon 1 V1 zakoupenými před 29. únorem 2012 ani na baterie zakoupené samostatně před 29. únorem 2012.

Tento program dobrovolné výměny se týká pouze baterií EN-EL15 výrobních šarží E a F uvedených níže. Pokud vaše baterie spadá mezi uvedené výrobní šarže, můžete požadovat výměnu baterie kontaktováním zákaznické podpory Nikon.

Ovlivněné baterie
 

Image

1. Vyhledejte číslo výrobní šarže vaší baterie EN-EL15. Čísla výrobních šarží jsou alfanumerické znaky vytištěné níže uvedeným způsobem ve spodní části firemního štítku na spodní straně baterie.
Image
2. Níže uvedeným způsobem zkontrolujte devátý znak čísla výrobní šarže.

- Pokud je devátým znakem čísla výrobní šarže baterie EN-EL15 písmeno E nebo F, je třeba baterii vyměnit, protože může být ovlivněna výše uvedeným problémem. Kontaktujte zákaznickou podporu Nikon, která vám poskytne další informace týkající se výměny baterie.

- Pokud je devátým znakem čísla výrobní šarže baterie EN-EL15 písmeno A, B, C, D, G nebo libovolné z dalších písmen abecedy, vaše baterie je bezpečná a není nutná žádná akce z vaší strany.
 
Společnost Nikon věnuje maximální pozornost bezpečnosti svých výrobků a poskytuje zákazníkům pouze výrobky nejvyšší kvality. Je nám líto, pokud vám tento problém způsobil nějaké komplikace a oceňujeme vaši pokračující podporu společnosti Nikon a jejím výrobkům.
  
Poznámka
Při zasílání zasažených baterií na výměnu přímo společnosti Nikon nezasílejte baterie letecky. V některých zemích nebo regionech mohou existovat omezení2 i na pozemní dopravu (vlakovou, lodní apod.).
Pro získání pokynů k výměně zasažených baterií EN-EL15 kontaktujte Nikon prostřednictvím výše uvedené linky podpory.
 
2Informace o omezeních vztahujících se na zasílání lithium-iontových baterií viz nejnovější doporučení publikovaná OSN, regulační opatření specifikovaná Mezinárodní asociací leteckých dopravců (IATA), nejnovější Mezinárodní předpis o námořní dopravě nebezpečného zboží a související národní regulační opatření.