Програма за доброволно връщане на акумулаторна литиево-йонна батерия EN-EL15 (актуализация към 20.06.2017)

Както бе обявено на 24 април 2012 г., Nikon стартира програма за доброволно връщане на някои акумулаторни литиево-йонни батерии EN-EL15 като предпазна мярка. Откакто обявихме това, получихме съобщения от пазара за батерии, които прегряват и причиняват деформации на външните корпуси. След като проучихме въпроса, потвърдихме, че такива инциденти са се случвали с батериите, включени в програмата за доброволно връщане. Поради това отново молим потребителите на батерии EN-EL15 да прочетат следното и да проверят своите батерии дали спадат към онези, включени в програмата за доброволно връщане.
Батериите EN-EL15 се доставят също и с продуктите, посочени по-долу. Батериите EN-EL15, доставяни с тези продукти обаче, не са включени в програмата за доброволно връщане.
D810A, D810, D610, D600, D500, D7200, D7100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Научихме, че функционирането на някои акумулаторни литиево-йонни батерии EN-EL15 за цифрови огледално-рефлексни фотоапарати и усъвършенствани фотоапарати със сменяеми обективи на Nikon може да е под стандартите поради вграден в съответните батерии компонент, който не отговаря на стандартите. В изключително редки случаи този проблем може да доведе до прегряване на батерията и деформиране на външния корпус. По тази причина, за да осигурим безопасността на клиентите си и тяхното оборудване, ние стартирахме програма за доброволно връщане на засегнатите продукти.
Акумулаторната литиево-йонна батерия EN-EL15 на Nikon е акумулаторна литиево-йонна батерия за използване с цифрови SLR фотоапарати Nikon D800, D800E, D600, D7100 и D70001, както и усъвършенствания фотоапарат със сменяеми обективи Nikon 1 V11. EN-EL15 беше включена в комплекта при закупуване на фотоапаратите D800, D800E, D600, D7100, D70001 и Nikon 1 V11. Клиентите, които използват засегната батерия EN-EL15, може да поискат батерия за замяна, както е посочено по-долу.
1Този проблем не засяга батериите EN-EL15, доставяни в комплект с D7000 и Nikon 1 V1, закупени преди 29 февруари 2012 г., или закупените отделно батерии преди 29 февруари 2012 г.

Програмата се отнася само за батерии EN-EL15 с партидни номера E и F, както е посочено по-долу. Ако батерията ви е с някой от тези партидни номера, може да поискате батерия за замяна, като се свържете с Центъра за поддръжка на клиенти на Nikon.

Засегнати батерии

  1. Намерете партидния номер на Вашата батерия EN-EL15. Партидните номера представляват букви и цифри, отпечатани в долната част на фирмената табелка, разположена от долната страна на батерията, както е показано по-долу.

    Изображение

  2. Проверете 9-ия знак от партидния номер, както е посочено по-долу.

    Изображение

- Ако 9-ият знак от партидния номер на батерията EN-EL15 е E или F, тя трябва да бъде сменена, тъй като може да е засегната от този проблем. Свържете се с Центъра за поддръжка на клиенти на Nikon за допълнителни подробности относно замяната на батериите.

- Ако 9-ият знак от партидния номер на батерията EN-EL15 е A, B, C, D, G или която и да е следваща буква от азбуката, използването й е безопасно и не е необходимо да предприемате никакви действия.

Nikon се ангажира да предоставя на клиентите си само най-безопасните и качествени продукти. Съжаляваме за неудобствата, които може да ви причини този проблем, и оценяваме подкрепата, която продължавате да оказвате на Nikon и продуктите на Nikon. 
 
Забележка
При връщане на засегнатите батерии директно на Nikon за замяна, не ги изпращайте по въздуха. В някои държави или региони може да съществуват ограничения2 за наземен превоз (влак, кораб и др.).
Моля, свържете се с Nikon чрез линията за поддръжка, посочена по-горе, за инструкции относно замяната на засегнатите батерии EN-EL15.
 
2За информация относно ограниченията, които важат за превоза на литиево-йонни батерии, вижте най-новите препоръки, публикувани от Организацията на обединените нации, разпоредбите, определени от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), последната редакция на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG) и приложимите национални разпоредби.

Свързване с Центъра за поддръжка на клиенти