Sposób używania funkcji Precyzyjna korekta AF

Opisany poniżej proces precyzyjnej korekty AF dotyczy następujących aparatów: D3, D3s, D3X, D4, D4S, Df, D300, D300S, D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810, D810A, D7000, D7100, D7200. W przypadku aparatów Nikon D5 (styczeń 2016) i nowszych opis skorygowanego procesu precyzyjnej korekty AF można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.

Profesjonalni fotografowie czasem potrzebują dodatkowych możliwości bardzo dokładnej regulacji nastawień autofokusa. Ta funkcja umożliwia precyzyjną korektę i rejestrację położenia autofokusa dla wielu modeli obiektywów, a następnie stosowanie tej kompensacji zawsze, gdy jest założony dany obiektyw. Należy pamiętać, że precyzyjna korekta AF dotyczy tylko konkretnego połączenia aparatu i obiektywu, które są testowane. Korektę trzeba przeprowadzić ponownie w przypadku stosowania innego obiektywu z tym samym korpusem aparatu lub innego połączenia korpusu i obiektywu.

Stosowanie funkcji korekty AF nie jest zalecane w większości sytuacji i może zakłócać normalne nastawianie ostrości — należy z niej korzystać tylko w razie konieczności.

Uwaga dotycząca serwisu:Jeśli posiadany obiektyw ma problem z ustawianiem ostrości, należy go zwrócić do serwisu firmy Nikon, ponieważ funkcja Precyzyjna korekta AF nie jest przeznaczona do rozwiązywania problemów z optyką, które zwykle leżą poza zakresem możliwości tego narzędzia. Jeśli istnieje problem z ustawianiem ostrości, który występuje zawsze, z różnymi obiektywami, może to oznaczać problem z ustawieniami aparatu albo uszkodzenie aparatu wskutek uderzenia lub wstrząsu, które powoduje ogólne problemy z brakiem ostrości. W takim przypadku również należy oddać aparat do serwisu.

Sposób przygotowania testu


Podczas testowania należy wykonywać kolejne zdjęcia w stałych warunkach fotografowania, zachowując to samo oświetlenie, położenie i ustawienia ekspozycji aparatu. Należy wybrać preselekcję przysłony i ustawić przysłonę jeden stopień poniżej otworu względnego, co zapewni dobry kontrast i przez to najlepszą możliwość oceny. Dla każdego obiektywu można zastosować tylko jedną korektę — zalecamy największą odległość zdjęciową możliwą w środowisku testowym. Nie należy wybierać odległości zdjęciowej, która nie jest często używana, ponieważ może to przynieść później niezadowalające wyniki. Precyzja korekty ustawienia ostrości zależy od precyzji przeprowadzonego testu. 

  1. Załóż obiektyw na aparat i umieść aparat na statywie. Nie przemieszczaj statywu podczas testu.

  2. Nastaw autofokus na płaski przedmiot mający drobne detale, np. książkę w twardej oprawie lub małe pudełko, umieszczony w stałej odległości od aparatu.

  3. Umieść linijkę pod kątem 45 lub więcej stopni za tym przedmiotem (jak pokazano niżej).

  4. Wyrównaj płaską powierzchnię przedmiotu z wybranym punktem pomiarowym na środku linijki.

  5. Przy użyciu autofokusa nastaw ostrość na płaską powierzchnię przedmiotu, a następnie użyj blokady ostrości. Przy włączonej blokadzie ostrości sfotografuj linijkę w punkcie obok płaskiej powierzchni.

Image Image

Sposób interpretowania wynikó


Zdjęcie
Jeśli obraz wybranego punktu jest ostry, korekta nie jest potrzebna (na powyższym zdjęciu obszar wyróżniony na szaro wskazuje punkt ostrości).

Zdjęcie
Jeśli ostry jest obszar przed wybranym punktem: przesuń ustawienie precyzyjnej korekty w górę, w kierunku znaku (+), aby przenieść punkt ostrości dalej od aparatu (patrz zdjęcie niżej)

Zdjęcie
Jeśli ostry jest obszar za wybranym punktem: przesuń ustawienie precyzyjnej korekty w dół, w kierunku znaku (-), aby przenieść punkt ostrości bliżej aparatu.
 

Sposób wprowadzania korekty

  1. Opcja Precyzyjna korekta AF znajduje się w menu ustawień.

  2. Użyj menu Saved value (Zapisana wartość) w celu wyświetlenie skali wartości pokazanej na poniższym zdjęciu. Wprowadź korektę we właściwym kierunku odpowiednio do wyników testu ostrości: (+) to odsunięcie punktu ostrości dalej od aparatu, a (-) to przysunięcie punktu ostrości bliżej aparatu.

  3. Przeprowadź ponownie powyższy test, aby sprawdzić, czy po wprowadzeniu wartości kompensacji punkt ostrości jest poprawny. Może być konieczne kilkukrotne powtórzenie tej procedury.

  4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać wartość. Gdy włączona jest funkcja Precyzyjna korekta AF i założony ten sam obiektyw, aparat użyje zapisanej wartości dla danego obiektywu. W zależności od używanego aparatu można zapisać ustawienia dla od 12 do 20 obiektywów.

Image

Contact Customer Support