Slik bruker du funksjonen AF-finjustering

Prosessen for AF-finjustering som beskrives nedenfor, gjelder disse kameraene: D3, D3s, D3X, D4, D4S, Df, D300, D300S, D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810, D810A, D7000, D7100, D7200. Endringen av AF-finjustering for kameraer fra D5 (januar 2016) og fremover, finnes i kameraets bruksanvisning.

Profesjonelle fotografer trenger noen ganger et ekstra nivå med ultranøyaktig AF-justering. Med denne funksjonen kan du finjustere og registrere autofokusposisjonen for flere objektivmodeller, og deretter bruke kompensasjonsinnstillingene når de aktuelle objektivene er festet til kameraet. Det er viktig å huske på at AF-finjustering er en justering som gjelder for kombinasjonen av kamera og objektiv som brukes. Hvis du vil bruke et annet objektiv med det samme kamerahuset , eller en annen kombinasjon av kamerahus og objektiv, må du justere på nytt.

I de fleste tilfeller anbefales ikke AF-justering, da det kan forstyrre den vanlige fokusmekanismen. Bør bare brukes når det er nødvendig.

Tjenestemelding:Hvis objektivet har et fokusproblem, bør du sende det til et Nikon-servicesenter. AF-finjustering er ikke ment for å løse optiske problemer, dette er vanligvis ikke innenfor bruksområdet til verktøyet. Hvis du har et fokusproblem uavhengig av hvilket objektiv du bruker, indikerer det at det er et problem med kamerainnstillingene, eller at kameraet har blitt skadet ved støt. Dette kan forårsake generelle fokusproblemer. Hvis dette er tilfelle, bør du også sende kameraet til reparasjon.

Slik konfigurerer du testen
Når du tester, må fotograferingsforholdene være de samme fra bilde til bilde. Det betyr at lyssetting, posisjon og eksponeringsinnstillinger må være konstante. Bruk blenderprioritet og reduser blenderåpningen med ett trinn fra maksimal åpning. Dette vil gi god kontrast, slik at du kan velge riktig justering. Du kan bare justere én gang per objektiv, vi anbefaler lengst mulig fokusavstand for din testkonfigurasjon. Ikke velg en fokusavstand som du vanligvis ikke bruker, dette kan føre til dårlige resultater senere. Nøyaktigheten til fokusjusteringen avhenger av hvor nøyaktig du er når du utfører testen. 

  1. Fest objektivet til kameraet og sett kameraet på et stativ. Ikke flytt stativet under testen.

  2. Autofokuser på en jevn overflate, for eksempel en innbundet bok eller en liten eske med små detaljer, i en bestemt avstand fra kameraet.

  3. Plasser en linjal i en vinkel på 45 grader eller mer ved siden av objektet, som vist nedenfor.

  4. La objektets flate være på linje med et valgt målepunkt på midten av linjalen.

  5. Bruk autofokus for å fokusere på objektets flate, og bruk deretter fokuslås. Behold fokuslåsen på, og fotografer linjalen på punktet ved siden av den jevne overflaten.

Image Image
Slik vurderer du resultatene

Bilde
Hvis kameraet fokuserer på det valgte punktet, er ingen justering nødvendig (det lysegrå området indikerer fokuspunktet på bildet ovenfor).

Bilde
Hvis kameraet fokuserer foran det valgte punktet, finjusterer du oppover mot (+), slik at fokuspunktet flyttes vekk fra kameraet (se bildet nedenfor).

Bilde
Hvis kameraet fokuserer bak det valgte punktet, finjusterer du nedover mot (-), slik at fokuspunktet flyttes mot kameraet.

Slik justerer du

  1. Du finner menyalternativet AF finjustering i oppsettsmenyen.

  2. Bruk menyen Lagret verdi for å vise verdiskalaen, som vist i bildet nedenfor. Juster i riktig retning, (+) for å flytte fokuspunktet vekk fra kameraet og (-) for å flytte fokuspunktet nærmere kameraet, avhengig av resultatet av fokustesten.

  3. Utfør testen ovenfor på nytt for å kontrollere at fokuspunktet stemmer overens med kompensasjonsverdien som er angitt. Du må kanskje gjøre dette flere ganger.

  4. Klikk på OK for å lagre. Hver gang du bruker det aktuelle objektivet, bruker kameraet den lagrede verdien for objektivet så lenge AF-finjustering er slått på. Du kan lagre innstillinger for 12-20 objektiver, avhengig av hvilket kamera du bruker.

Image

Contact Customer Support