Tekniskt servicemeddelande till användare av digitalkameran COOLPIX L23

Vi har bekräftat att digitalkamera COOLPIX L23 i vissa sällsynta fall har generat hög värme vilket orsakat att övre höljet blivit deformerat. Även om det inte är någon fara för brand ber vi dock användare av berörda kameror att ta bort batterier eller koppla bort nätadaptern.  
Vi håller för närvarande på med de nödvändiga åtgärderna för att lösa det här problemet genom att reparera berörda kameror vid Nikons servicecenter med början den 25 juli 2011 (Ryssland och Ukraina fr.o.m. 1 augusti 2011). Vi planerar att reparera berörda kameror utan kostnad för kunden. Mer information meddelas senare.

Mer information gällande det här problemet och berörda kameror finns nedan. Vi ber om ursäkt för ev. olägenheter som detta kan förorsaka er.

Nikon kommer att fortsätta ta till alla tänkbara metoder för att undvika att liknande problem händer i framtiden. Därför hoppas vi att du kommer att fortsätta att välja Nikon för dina fotograferingsbehov.

Indikationer
När batterierna är isatta eller nätadaptern EH-65A är ansluten, med kameran avstängd, genereras i vissa sällsynta fall hög värme i kamerans övre del vilket gör att det övre höljet deformeras.  

Berörda produkter – serienummer
Använd "Kontrollera serienummret länken" nedan för att se om Din kameran behöver skickas in på service eller inte. Om din kameras serienummer verifieras, och behöver service, kommer du få ytterligare information. Detta är en serviceåtgärd som gör att Din kamera fortsätter att att leva upp till din belåtenhet.

Kontrollera serienummret

Kameror med en vit cirkel på stativgängan, som ser ut som på fotot nedan, har redan undersökts och nödvändiga justeringar gjorts för att undvika att det här problemet inträffar. Om din kamera har den vita cirkeln kan du tryggt fortsätta använda den även om dess serienummer finns med i listan ovan.

L23

Frågor om det här problemet
Om du vill ha mer information om detta kontaktar du Nikons support eller närmaste Nikon-servicecenter.