Savet tehničkog servisa za korisnike digitalnog fotoaparata COOLPIX L23

Potvrdili smo da u nekim retkim slučajevima, digitalni fotoaparat COOLPIX L23 stvara prekomernu toplotu, što dovodi do deformisanja gornjeg poklopca. Iako ne postoji opasnost od pojave vatre, želimo da zamolimo korisnike fotoaparata kod kojih se ovaj problem javlja da izvade baterije ili isključe AC adapter. Trenutno obavljamo neophodne pripreme za rešavanje ovog problema zamenom fotoaparata u Nikon servisnim centrima, počev od 25. jula 2011 (od 1. avgusta 2011 u Rusiji i Ukrajini). Planiramo da besplatno zamenimo fotoaparate sa ovim problemom. Više detalja biće naknadno objavljeno.

U nastavku ćete saznati više o ovom problemu i fotoaparatima na kojima se on javlja. Iskreno se izvinjavamo se zbog eventualnih neprijatnosti koje zbog ovoga možete imati.

Nikon će nastaviti da preduzima sve neophodne mere kako se problemi poput ovoga ne bi pojavljivali u budućnosti. Zato se nadamo da ćete i dalje za svoje fotografske potrebe koristiti Nikon proizvode.

Indikacije
Kada su baterije umetnute ili je povezan AC adapter EH-65A a fotoaparat isključen, prekomerna toplota se u retkim slučajevima javlja na gornjem delu fotoaparata što izaziva deformisanje gornjeg poklopca.  

Proizvodi na koje se ovo odnosi – Serijski brojevi
Koristite link ispod "Proveri serijski broj"  da proverite da li je vaš fotoaparat ima ovaj problem. Ako serijski broj vašeg  fotoaparata potvrđen i  zahteva servisiranje, sledite dodatne upustva i informacije. Ovo je preventivna mera koja će osigurati da vaš fotoaparat i dalje funkcioniše na zadovoljavajući način.

Proverite serijski broj

Fotoaparati sa belim krugom na utičnici za stativ, kao što je prikazano na slici dole, su već provereni i obavljena su neophodna podešavanja kako bi se sprečilo javljanje ovog problema. Zbog toga, ako vaš fotoaparat ima beli krug, možete bezbedno da nastavite da ga koristite čak i ako je njegov serijski broj jedan od onih koji su navedeni gore.

L23


Pitanja u vezi sa ovim problemom
Da biste dobili više informacija o ovoj temi, obratite se Nikon podršci ili vama najbližem Nikon servisnom centru.

 

Obratite se korisničkoj podršci