Teknisk servicemelding til brukere av digitalkameraet COOLPIX L23

Vi har fått bekreftet at digitalkameraet COOLPIX L23 i sjeldne tilfeller kan utvikle sterk varme, noe som fører til at toppdekselet blir deformert. Selv om dette ikke medfører brannfare, ber vi om at alle som bruker det aktuelle kameraet, tar ut batteriene og kobler fra nettadapteren.  
Vi er i ferd med å gjøre de nødvendige forberedelsene for å løse dette problemet ved å reparere de berørte kameraene ved Nikons servicesentre, fra og med 25. juli 2011 (Russland og Ukraina fra 1. august 2011). Vi vil reparere alle berørte kameraer helt gratis. Mer informasjon vil bli tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Se avsnittet under hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet og de berørte kameraene. Vi beklager hvis dette forårsaker bryderi for deg.

Nikon vil fortsatt treffe alle mulige forholdsregler for å unngå lignende problemer. Vi håper at du fortsatt vil velge fotoprodukter fra Nikon.

Indikasjoner
Mens kameraet er slått av og batteriene er satt i, eller nettadapteren EH-65A er koblet til, kan det i sjeldne tilfeller utvikles sterk varme i kameraets øvre del. Dette kan føre til at toppdekselet blir deformert.  

Berørte produkter – serienumre
For å sjekke om ditt COOLPIX L23 kamera trenger å sendes inn til service, klikk på ”Sjekk serienummer” linken under. Hvis du finner ut at ditt kamera trenger service, vil det bli gitt utdypende informasjon og instruksjoner.

Sjekk serienummer

Kameraer med en hvit sirkel på stativfestet, som vist på bildet nedenfor, er allerede undersøkt, og de nødvendige justeringene er gjort for å hindre at dette problemet skal oppstå. Hvis kameraet ditt er utstyrt med denne hvite sirkelen, kan du trygt fortsette å bruke det, selv om serienummeret står på listen ovenfor.

L23

Spørsmål om dette problemet
Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du kontakte Nikons kundestøtte eller ditt lokale Nikon-servicesenter.