Συμβουλευτική Τεχνική Υπηρεσία για χρήστες της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής COOLPIX L23

Έχει διαπιστωθεί ότι σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή COOLPIX L23 ενδέχεται να αναπτύξει υπερβολική θερμότητα, με αποτέλεσμα την παραμόρφωση του επάνω καλύμματος. Παρότι δεν υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, συνιστάται στους χρήστες με φωτογραφικές μηχανές που παρουσιάζουν αυτήν την ιδιότητα να αφαιρούν τις μπαταρίες ή να αποσυνδέουν το μετασχηματιστή ρεύματος. Αυτήν τη στιγμή γίνονται οι απαραίτητες προετοιμασίες για την επίλυση αυτού του προβλήματος ώστε φωτογραφικές μηχανές με αυτό το πρόβλημα να επισκευαστούν από τα κέντρα σέρβις της Nikon με ημερομηνία έναρξης την 25η Ιουλίου 2011 (Ρωσία και την 1η Αυγούστου 2011 Ουκρανία). Η επισκευή των φωτογραφικών μηχανών προβλέπεται να μην επισύρει κανένα κόστος για τον πελάτη. Περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε παρακάτω σχετικά με αυτό το πρόβλημα και τις φωτογραφικές μηχανές που το παρουσιάζουν. Λυπούμαστε ειλικρινά για την ταλαιπωρία που ενδεχομένως σας έχει προκαλέσει αυτό το πρόβλημα.

Η Nikon θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων προβλημάτων μελλοντικά. Για αυτό, ελπίζουμε να συνεχίσετε να επιλέγετε τη Nikon για τις φωτογραφικές σας ανάγκες.

Ενδείξεις
Κατά την τοποθέτηση μπαταριών ή τη σύνδεση του μετασχηματιστή ρεύματος EH-65A, με απενεργοποιημένη τη φωτογραφική μηχανή, σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις αναπτύσσεται υπερβολική θερμότητα στο επάνω μέρος της φωτογραφικής μηχανής, προκαλώντας, ορισμένες φορές, την παραμόρφωση του επάνω καλύμματος.  

Προϊόντα με αυτό το πρόβλημα - Σειριακοί αριθμοί
Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση «Έλεγχος σειριακού αριθμού» παρακάτω, για να ελέγξετε αν η μηχανή σας επηρεάζεται από αυτό το ζήτημα. Αν επιβεβαιώνεται ότι ο σειριακός αριθμός της μηχανής σας απαιτεί συντήρηση, θα παρασχεθούν πρόσθετες οδηγίες και πληροφορίες επικοινωνίας.;ωτογραφικές μηχανές με λευκό κύκλο στην υποδοχή τριπόδου, όπως αυτή που απεικονίζεται στην παρακάτω φωτογραφία, έχουν ήδη ελεγχθεί και έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες προσαρμογές για την αποτροπή αυτού του προβλήματος.

Έλεγχος σειριακού αριθμού

Επομένως, εάν η φωτογραφική σας μηχανή διαθέτει λευκό κύκλο, μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση της με ασφάλεια, έστω κι αν εμπίπτει στο εύρος των σειριακών αριθμών που παρατίθενται παραπάνω.

L23


Πληροφορίες για αυτό το πρόβλημα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης της Nikon ή με το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις της Nikon.