Technické servisní poradenství pro uživatele digitálního fotoaparátu COOLPIX L23

Máme ověřeno, že v ojedinělých případech mohou digitální fotoaparáty COOLPIX L23 generovat nadměrně vysokou teplotu, která vede k deformaci horního krytu přístroje. Přestože nehrozí nebezpeční požáru, rádi bychom požádali uživatele takto ovlivněných fotoaparátů, aby vyjmuli z přístroje baterie nebo odpojili síťový zdroj. V současné době pracujeme na potřebných přípravách k vyřešení tohoto problému opravou ovlivněných přístrojů v servisních střediscích Nikon, a to počínaje 25. červencem 2011 (Rusko a Ukrajina počínaje 1. srpnem 2011). Ovlivněné fotoaparáty budou opravovány zdarma. Další informace budou oznámeny později.

Pro získání dalších informací týkajících se tohoto problému a ovlivněných fotoaparátů věnujte pozornost následujícímu textu. Upřímně se omlouváme za jakékoli nepříjemnosti, které vám tato záležitost mohla způsobit.

Společnost Nikon bude i nadále podnikat všechna možná opatření, aby v budoucnu předešla vzniku takovýchto problémů. Věříme proto, že společnost Nikon bude i nadále vaší volbou v oblasti fotografických produktů.

Popis problému
Při vložení baterií nebo připojení síťového zdroje EH-65A do vypnutého fotoaparátu dochází ve velmi ojedinělých případech k nadměrnému nárůstu teploty v horní části fotoaparátu, který za určitých podmínek způsobí deformaci horního krytu přístroje.  

Ovlivněné výrobky - Sériová čísla
Chcete-li zkontrolovat, jestli i Váš fotoaparát COOLPIX L23 je v sérii výrobků kterých se tento případ týká, klikněte na odkaz “Kontrola výrobního čísla”. Pokud bude produkt Vámi zadaného výrobního čísla vyžadovat servisní zásah, postupujte dále podle instrukcí, které se Vám zobrazí společně s kontaktními údaji. Toto je pouze preventivní opatření, které zajistí, aby fotoaparát fungoval k vaší spokojenosti.

Kontrola výrobního čísla

Fotoaparáty s bílým kroužkem na stativovém závitu (jako na obrázku níže) již byly kontrolovány a byly u nich provedeny potřebné úpravy, aby se zamezilo výskytu tohoto problému. Je-li tedy váš fotoaparát opatřen bílým kroužkem, můžete bezpečně pokračovat v jeho používání i v případě, že obsahuje některé z výše uvedených sériových čísel.

L23

Dotazy týkající se tohoto problému
Chcete-li získat více informací ohledně této věci, kontaktujte podporu Nikon nebo nejbližší servisní středisko Nikon.