Var finns serienumret på min produkt?

COOLPIX | Nikon 1 | Z-serienDSLR | KeyMission | Objektiv - NIKKOR | Objektiv - 1 NIKKOR | Speedlights | Skannrar | Var finns serienumret på produktkartongen?


Placeringen av serienumret på Nikon-kamerorna kan variera, men det finns oftast på kamerans undersida. Nedan finns bilder på var serienumren har placerats på några olika Nikon-produkter. De platser där serienumren finns har markerats med rött.


COOLPIX


Nikon 1Z-serien

User-added imageDSLR
KeyMission
 

User-added image


Objektiv - NIKKOR

Placeringen av serienumren på Nikons objektiv varierar beroende på vilket objektiv det är. Nedan visas de vanligaste platserna, som har markerats med rött.
Objektiv - 1 NIKKOR

Speedlights


Placeringen av serienumret på Nikons Speedlight-blixtenheter kan variera, men det finns oftast på undersidan av huvudenheten. Nedan visas de vanligaste placeringarna av serienummer, markerade i rött.

Image


Skannrar


Serienumret finns på baksidan av skannern.

Image
 

Var finns serienumret på produktkartongen?


Serienumren på Nikons produkter har markerats med rött på produktkartongerna.
Klicka här för att registrera din produkt.