Tekniskt servicemeddelande till användare av digitalkamerorna COOLPIX L16 och L18

Ett problem har upptäckts där ett begränsat antal av de digitala kompaktkamerorna COOLPIX L16 och L18 kan överhettas i det mindre troliga fallet att batterierna sätts in med de positiva och negativa polerna felvända och kameran samtidigt utsätts för en stöt eller annan påfrestning. Under de omständigheterna kan felet inträffa oavsett om strömbrytaren är PÅ eller AV. I värsta fall kan överhettningen göra att kamerahöljets övre del blir deformerad och kameran slutar fungera.

Felet inträffar inte om batterierna sätts i med de positiva och de negativa polerna rättvända. Vidta nödvändiga åtgärder för att försäkra dig om att batterierna sätts i på rätt sätt genom att följa riktlinjerna i användarhandbokens avsnitt ”Komma igång – Sätta i batterierna”.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan orsaka och vi vill kostnadsfritt undersöka och om nödvändigt reparera de produkter detta berör, även om garantin har gått ut. Berörda produkter listas nedan.

Berörda modeller
Kamerans serienummer är den åttasiffriga koden på kamerahusets undersida, enligt exemplen nedan.

Om serienumret på din kamera finns med i intervallen i tabellen nedan ber vi dig returnera kameran till oss för kontroll. Om serienumret på din kamera inte finns med i de angivna intervallen behövs ingen ytterligare åtgärd.

Det här meddelandet gäller inte de modeller som är markerade med en svart punkt i botten av stativgängan, enligt bilderna ovan.

COOLPIX L16 och L18

L16

L18

24000201 - 24042994

20000201 - 20037810

25000201 - 25001064

31000201 - 31022898

35000201 - 35170814

32000201 - 32303680

44000417 - 44244431

33000201 - 33220657

45000201 - 45190849

40000201 - 40155370

54000201 - 54014249

41000201 - 41131166

56000201 - 56007550

51000201 - 51013822

74000201 - 74085375

52000201 - 52010168

75000201 - 75011718

53000201 - 53009490

76500201 - 76536731

55000201 - 55002588

77500201 - 77518020

70000201 - 70031534

 

71000201 - 71007129

 

76000201 - 76019657

 

77000201 - 77009285