Korisnicima digitalnih fotoaparata COOLPIX L16 i L18

Korisnicima digitalnih fotoaparata COOLPIX L16 i L18

Utvrđen je problem koji se ogleda u pregrevanju ograničenog broja kompaktnih digitalnih fotoaparata COOLPIX L16 ili L18 u malo verovatnom slučaju ubacivanja baterija sa pogrešno okrenutim pozitivnim i negativnim izvodima, kao i ako se fotoaparat u isto vreme protrese ili pretrpi udarac. U navedenim okolnostima može da dođe do kvara nezavisno od toga da li je glavni prekidač uključen ili isključen. U najgorem mogućem slučaju, pregrevanje može da dovede do deformisanja gornjeg poklopca, usled čega fotoaparat više neće biti funkcionalan.

Do ovog kvara ne dolazi ako se baterije ubace sa ispravno okrenutim pozitivnim i negativnim izvodima. Preduzmite neophodne mere predostrožnosti i uverite se da su baterije ispravno okrenute tako što ćete pratiti smernice u odeljku „Prvi koraci – ubacivanje baterije“ uputstva za upotrebu.

Iskreno se izvinjavamo za eventualne neprijatnosti koje ovaj problem može da izazove i spremni smo da pregledamo i, po potrebi, besplatno popravimo date proizvode, čak i ako je garantni period istekao. Dati proizvodi su navedeni u nastavku.

Odgovarajući modeli
Serijski broj fotoaparata je osmocifreni broj u dnu tela fotoaparata, kao u primerima navedenim u nastavku.

Ako je serijski broj fotoaparata u opsezima navedenim u dolenavedenoj tabeli, vratite ga radi pregleda. Ako vaš fotoaparat nije u navedenim opsezima, ne morate da preduzimate dodatne korake.

Ovo obaveštenje se ne odnosi na modele sa crnom oznakom u dnu utičnice za stativ, kao što je prikazano na gorenavedenim slikama.

COOLPIX L16 i L18

L16L18
24000201 - 2404299420000201 - 20037810
25000201 - 2500106431000201 - 31022898
35000201 - 3517081432000201 - 32303680
44000417 - 4424443133000201 - 33220657
45000201 - 4519084940000201 - 40155370
54000201 - 5401424941000201 - 41131166
56000201 - 5600755051000201 - 51013822
74000201 - 7408537552000201 - 52010168
75000201 - 7501171853000201 - 53009490
76500201 - 7653673155000201 - 55002588
77500201 - 7751802070000201 - 70031534
 71000201 - 71007129
 76000201 - 76019657
 77000201 - 77009285

Obratite se korisničkoj podršci