Teknisk servicemelding til brukere av digitalkameraene COOLPIX L16 og L18

Det har blitt oppdaget et problem med et lite antall COOLPIX L16- og L18-kameraer. Disse digitale kompaktkameraene kan bli overopphetet dersom batteriene settes inn med pluss-og minuspolene vendt feil vei, og i tillegg at kameraet samtidig får støt eller slag. Under disse omstendighetene skjer feilen uavhengig om kameraet er slått av eller på. I verste fall kan overoppheting føre til at kameraets toppdeksel blir deformert, og kameraet slutter å fungere.

Feilen skjer ikke dersom batteriene blir satt inn med pluss- og minuspolene riktig vei. Kontroller at batteriene er satt inn riktig vei ved å følge retningslinjene i instruksjonshåndboken under Første steg – Sette inn batteriene.

Vi beklager sterkt eventuelle problemer dette kan skape for deg, og ønsker å kontrollere, og, dersom det er nødvendig, reparere produktene det gjelder uten kostnader, selv om garantiperioden er utløpt. Produktene det gjelder er spesifiserte nedenfor.

Aktuelle modeller
Kameraets serienummer er det åttesifrede tallet på undersiden av kamerahuset, som vist i eksemplene nedenfor.

Hvis serienummeret på kameraet ditt er innenfor tallene i tabellen nedenfor, kan du sende det til oss for kontroll. Hvis kameraets serienummer ikke er innenfor tallrekkene i listen, trenger du ikke gjøre noe.

Denne meldingen gjelder ikke modeller som er merket med en svart prikk i stativhullet, som vist på bildene over.

COOLPIX L16 og L18

L16

L18

24000201 - 24042994

20000201 - 20037810

25000201 - 25001064

31000201 - 31022898

35000201 - 35170814

32000201 - 32303680

44000417 - 44244431

33000201 - 33220657

45000201 - 45190849

40000201 - 40155370

54000201 - 54014249

41000201 - 41131166

56000201 - 56007550

51000201 - 51013822

74000201 - 74085375

52000201 - 52010168

75000201 - 75011718

53000201 - 53009490

76500201 - 76536731

55000201 - 55002588

77500201 - 77518020

70000201 - 70031534

 

71000201 - 71007129

 

76000201 - 76019657

 

77000201 - 77009285