Technisch serviceadvies voor gebruikers van de COOLPIX L16 en L18 digitale camera's

Er is een probleem aan het licht gekomen waarbij een beperkt aantal COOLPIX L16 of L18 digitale compactcamera's oververhit kan raken in het onwaarschijnlijke geval dat de batterijen met omgekeerde polen worden geplaatst, waarbij de camera tegelijkertijd aan een schok wordt blootgesteld. In dit geval kan het probleem zich voordoen ongeacht of de hoofdschakelaar op AAN of UIT staat. In het ergste geval kan de oververhitting ertoe leiden dat de bovenkant van de camera vervormt en dat de camera niet meer werkt.

Dit probleem doet zich niet voor als de batterijen worden geplaatst terwijl de positieve en negatieve polen zich in de juiste positie bevinden. Let er daarom op dat u de batterijen op de juiste manier plaatst door de richtlijnen te volgen in het gedeelte 'Eerste stappen – De batterijen plaatsen' in de gebruikshandleiding.

Onze excuses voor eventueel ongemak dat hierdoor wordt veroorzaakt. We zullen producten waarop dit probleem van toepassing is gratis onderzoeken en zo nodig repareren, zelfs als de garantieperiode is verstreken. De producten in kwestie worden hieronder vermeld.

Toepasselijke modellen
Het serienummer van de camera is het achtcijferige nummer op de onderzijde van de camera, zoals aangegeven in de onderstaande afbeeldingen.

Als het serienummer van uw camera ligt in het bereik dat staat vermeld in de onderstaande tabel, kunt u de camera voor onderzoek retourneren. Als het serienummer van uw camera niet in het aangegeven bereik ligt, hoeft u geen stappen te ondernemen.

Deze mededeling is niet van toepassing op modellen met een zwarte stip in de onderkant van de statiefaansluiting, zoals in de bovenstaande afbeeldingen.

COOLPIX L16 en L18

L16

L18

24000201 - 24042994

20000201 - 20037810

25000201 - 25001064

31000201 - 31022898

35000201 - 35170814

32000201 - 32303680

44000417 - 44244431

33000201 - 33220657

45000201 - 45190849

40000201 - 40155370

54000201 - 54014249

41000201 - 41131166

56000201 - 56007550

51000201 - 51013822

74000201 - 74085375

52000201 - 52010168

75000201 - 75011718

53000201 - 53009490

76500201 - 76536731

55000201 - 55002588

77500201 - 77518020

70000201 - 70031534

 

71000201 - 71007129

 

76000201 - 76019657

 

77000201 - 77009285