Συμβουλευτική Τεχνική Υπηρεσία για χρήστες των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών COOLPIX L16 και L18

Σε περιορισμένο αριθμό compact ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών COOLPIX L16 ή L18 παρατηρήθηκε ένα πρόβλημα: στη σπάνια περίπτωση όπου στη φωτογραφική μηχανή τοποθετούνται μπαταρίες με ανεστραμμένους τους θετικούς και αρνητικούς πόλους και η φωτογραφική μηχανή υποστεί ταυτόχρονα κάποιο κραδασμό ή κρούση, τότε υπερθερμαίνεται. Αυτές οι προϋποθέσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία ανεξάρτητα εάν ο διακόπτης τροφοδοσίας βρίσκεται στη θέση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης. Στη χειρότερη περίπτωση, το επάνω κάλυμμα της φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται να παραμορφωθεί εξαιτίας της υπερθέρμανσης με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον εφικτή η λειτουργία της.

Αυτή η δυσλειτουργία δεν παρουσιάζεται εάν οι θετικοί και οι αρνητικοί πόλοι των μπαταριών έχουν τοποθετηθεί σωστά. Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα και φροντίστε για τη σωστή τοποθέτηση των μπαταριών προς τη σωστή κατεύθυνση ακολουθώντας τις οδηγίες στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, στην ενότητα "Πρώτα βήματα - Τοποθέτηση μπαταριών".

Λυπούμαστε ειλικρινά για την τυχόν αναστάτωση που ενδέχεται να προκαλέσει αυτό το ζήτημα και θα θέλαμε να ελέγξουμε και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να επισκευάσουμε τα εν λόγω προϊόντα δωρεάν, έστω κι αν έχει παρέλθει η περίοδος εγγύησης. Τα εν λόγω προϊόντα παρατίθενται παρακάτω.

Μοντέλα που επηρεάζονται
Ο σειριακός αριθμός της φωτογραφικής μηχανής είναι ο οκταψήφιος αριθμός που αναγράφεται στο κάτω μέρος του σώματός της, όπως απεικονίζεται στα παρακάτω παραδείγματα.





Εάν ο σειριακός αριθμός της φωτογραφικής μηχανής που διαθέτετε εμπίπτει στο εύρος που υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα, τότε παρακαλείστε να την επιστρέψετε για έλεγχο. Εάν ο σειριακός αριθμός της φωτογραφικής μηχανής που διαθέτετε δεν εμπίπτει σε αυτά τα όρια, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα παραπάνω.

Αυτή η ανακοίνωση δεν αφορά μοντέλα που επισημαίνονται με μαύρη ένδειξη στο κάτω μέρος της υποδοχής τρίποδου, όπως υποδεικνύεται στις παραπάνω εικόνες.

COOLPIX L16 και L18

L16

L18

24000201 - 24042994

20000201 - 20037810

25000201 - 25001064

31000201 - 31022898

35000201 - 35170814

32000201 - 32303680

44000417 - 44244431

33000201 - 33220657

45000201 - 45190849

40000201 - 40155370

54000201 - 54014249

41000201 - 41131166

56000201 - 56007550

51000201 - 51013822

74000201 - 74085375

52000201 - 52010168

75000201 - 75011718

53000201 - 53009490

76500201 - 76536731

55000201 - 55002588

77500201 - 77518020

70000201 - 70031534

 

71000201 - 71007129

 

76000201 - 76019657

 

77000201 - 77009285