Tekniske serviceråd til brugere af digitalkameraerne COOLPIX L16 og L18

Der er blevet opdaget et problem med et begrænset antal digitale COOLPIX L16- og L18-kompaktkameraer. Hvis batterierne isættes forkert, sådan at plus- og minuspolerne vender forkert, er der risiko for, at kameraet bliver overophedet, og det samme er tilfældet, hvis kameraet udsættes for stød. Det kan ske, uanset om afbryderen er slået til eller fra. I værste tilfælde kan overophedningen medføre at kameraets topdæksel deformeres, og at kameraet ikke fungerer længere.

Dette problem opstår ikke, hvis batterierne isættes korrekt, så plus- og minuspolerne vender rigtigt. Sørg for, at batterierne isættes korrekt som beskrevet i afsnittet "De første trin – Sæt batterierne i" i brugervejledningen.

Vi beklager den ulejlighed, dette problem måtte forårsage, og vi tilbyder at efterse og om nødvendigt reparere de pågældende produkter gratis, selvom garantiperioden er udløbet. Nedenfor kan du se de pågældende produkter.

Berørte modeller
Kameraets serienummer er det ottecifrede nummer i bunden af kamerahuset som vist i eksemplerne nedenfor.

Hvis dit kameras serienummer ligger inden for de intervaller, der er angivet i nedenstående tabel, bedes du indlevere kameraet til eftersyn. Hvis kameraets serienummer ikke ligger inden for de angivne intervaller, skal du ikke foretage dig yderligere.

Denne meddelelse gælder ikke modeller, der har en sort plet i bunden af stativet, som vist i billederne ovenfor.

COOLPIX L16 og L18

L16

L18

24000201 - 24042994

20000201 - 20037810

25000201 - 25001064

31000201 - 31022898

35000201 - 35170814

32000201 - 32303680

44000417 - 44244431

33000201 - 33220657

45000201 - 45190849

40000201 - 40155370

54000201 - 54014249

41000201 - 41131166

56000201 - 56007550

51000201 - 51013822

74000201 - 74085375

52000201 - 52010168

75000201 - 75011718

53000201 - 53009490

76500201 - 76536731

55000201 - 55002588

77500201 - 77518020

70000201 - 70031534

 

71000201 - 71007129

 

76000201 - 76019657

 

77000201 - 77009285