Informace pro uživatele digitálních fotoaparátů COOLPIX L16 a L18

Informace pro uživatele digitálních fotoaparátů COOLPIX L16 a L18

Byla zjištěna závada způsobující u omezeného počtu digitálních kompaktních fotoaparátů COOLPIX L16 a L18 přehřívání přístrojů v případě nepravděpodobné situace vložení baterií s opačnou orientací (polaritou) a v případě vystavení fotoaparátu silnému nárazu nebo jinému silnému rázu za této situace. Za těchto podmínek může dojít ke zmiňované poruše bez ohledu na nastavení hlavního vypínače přístrojů do polohy ON nebo OFF. V nejhorším možném případě může způsobit přehřátí přístrojů deformaci horního krytu a nefunkčnost fotoaparátu.

Tato závada se nevyskytuje při korektním vložení baterií ve správné orientaci (polaritě). Věnujte proto pozornost správnému vložení baterií podle pokynů uvedených v kapitole „První kroky – vložení baterie“ v návodu k obsluze fotoaparátu.

Omlouváme se za případné problémy, které vám může tato závada způsobit, a rádi provedeme zdarma kontrolu a – v případě potřeby – rovněž opravu touto závadou potenciálně ovlivněných přístrojů (i v případě prošlé záruční doby). Přístroje potenciálně ovlivněné touto závadou lze identifikovat následujícím způsobem.

Ovlivněné modely
Sériové číslo je osmimístné číslo vytištěné na spodní straně fotoaparátu způsobem vyobrazeným na níže uvedených obrázcích.

Spadá-li sériové číslo vašeho fotoaparátu do rozmezí sériových čísel uváděných v tabulce, je třeba fotoaparát nechat zkontrolovat v autorizovaném servisu. Nespadá-li sériové číslo do rozmezí sériových čísel uváděných v tabulce, není nutná žádná akce z vaší strany.

Toto oznámení se nevztahuje na modely fotoaparátů označené černou tečkou na dně stativového závitu způsobem vyobrazeným na výše uvedených obrázcích.
COOLPIX L16 a L18
L16L18
24000201 - 2404299420000201 - 20037810
25000201 - 2500106431000201 - 31022898
35000201 - 3517081432000201 - 32303680
44000417 - 4424443133000201 - 33220657
45000201 - 4519084940000201 - 40155370
54000201 - 5401424941000201 - 41131166
56000201 - 5600755051000201 - 51013822
74000201 - 7408537552000201 - 52010168
75000201 - 7501171853000201 - 53009490
76500201 - 7653673155000201 - 55002588
77500201 - 7751802070000201 - 70031534
 71000201 - 71007129
 76000201 - 76019657
 77000201 - 77009285