Technické servisní poradenství pro uživatele digitálních fotoaparátů COOLPIX L16 a L18

Byla zjištěna závada způsobující u omezeného počtu digitálních kompaktních fotoaparátů COOLPIX L16 a L18 přehřívání přístrojů v případě nepravděpodobné situace vložení baterií s opačnou orientací (polaritou) a v případě vystavení fotoaparátu silnému nárazu nebo jinému silnému rázu za této situace. Za těchto podmínek může dojít ke zmiňované poruše bez ohledu na nastavení hlavního vypínače přístrojů do polohy ON nebo OFF. V nejhorším možném případě může způsobit přehřátí přístrojů deformaci horního krytu a nefunkčnost fotoaparátu.

Tato závada se nevyskytuje při korektním vložení baterií ve správné orientaci (polaritě). Věnujte proto pozornost správnému vložení baterií podle pokynů uvedených v kapitole „První kroky – vložení baterie“ v návodu k obsluze fotoaparátu.

Omlouváme se za případné problémy, které vám může tato závada způsobit, a rádi provedeme zdarma kontrolu a – v případě potřeby – rovněž opravu touto závadou potenciálně ovlivněných přístrojů (i v případě prošlé záruční doby). Přístroje potenciálně ovlivněné touto závadou lze identifikovat následujícím způsobem.

Ovlivněné modely
Sériové číslo je osmimístné číslo vytištěné na spodní straně fotoaparátu způsobem vyobrazeným na níže uvedených obrázcích.

Spadá-li sériové číslo vašeho fotoaparátu do rozmezí sériových čísel uváděných v tabulce, je třeba fotoaparát nechat zkontrolovat v autorizovaném servisu. Nespadá-li sériové číslo do rozmezí sériových čísel uváděných v tabulce, není nutná žádná akce z vaší strany.

Toto oznámení se nevztahuje na modely fotoaparátů označené černou tečkou na dně stativového závitu způsobem vyobrazeným na výše uvedených obrázcích.
COOLPIX L16 a L18

L16

L18

24000201 - 24042994

20000201 - 20037810

25000201 - 25001064

31000201 - 31022898

35000201 - 35170814

32000201 - 32303680

44000417 - 44244431

33000201 - 33220657

45000201 - 45190849

40000201 - 40155370

54000201 - 54014249

41000201 - 41131166

56000201 - 56007550

51000201 - 51013822

74000201 - 74085375

52000201 - 52010168

75000201 - 75011718

53000201 - 53009490

76500201 - 76536731

55000201 - 55002588

77500201 - 77518020

70000201 - 70031534

 

71000201 - 71007129

 

76000201 - 76019657

 

77000201 - 77009285