Известие за технически проблем за потребителите на цифрови фотоапарати COOLPIX L16 и L18

Беше открит проблем в ограничено количество цифрови компактни фотоапарати COOLPIX L16 или L18, свързан с прегряване, което може да настъпи, ако батериите бъдат поставени с обърнати положителни и отрицателни изводи и едновременно с това апаратът претърпи удар или сблъсък, което е малко вероятно да се случи. При подобни обстоятелства може да се получи повреда, независимо от това дали превключвателят за захранването е в положение ON (Вкл.) или OFF (Изкл.). В най-лошия възможен случай прегряването може да причини деформация на горния капак на фотоапарата и той да спре да работи.

Тази повреда няма да настъпи, ако при поставянето на батериите е спазена правилната ориентация на положителните и отрицателните полюси. Моля, вземете необходимите предпазни мерки за поставяне на батериите в правилната посока, като следвате указанията в ръководството за експлоатация, раздел „Първи стъпки – поставяне на батериите”.

Искрено се извиняваме за всяко неудобство, което може да причини този проблем, и бихме искали да проверим и ако е необходимо, да поправим безплатно съответните фотоапарати, дори ако гаранционният им период е изтекъл. Въпросните продукти са показани по-долу.

Засегнати модели
Серийният номер на фотоапарата представлява 8-цифрено число от долната страна на корпуса, както е показано на примерите по-долу.

Ако серийният номер на вашия фотоапарат е в диапазоните, посочени в таблицата по-долу, моля върнете го за проверка. Ако не е, не е необходимо да предприемате каквото и да било.

Това съобщение не се отнася за модели, маркирани с черна точка в долната част на гнездото за триножник, както е показано на горните изображения.

COOLPIX L16 и L18

L16

L18

24000201 - 24042994

20000201 - 20037810

25000201 - 25001064

31000201 - 31022898

35000201 - 35170814

32000201 - 32303680

44000417 - 44244431

33000201 - 33220657

45000201 - 45190849

40000201 - 40155370

54000201 - 54014249

41000201 - 41131166

56000201 - 56007550

51000201 - 51013822

74000201 - 74085375

52000201 - 52010168

75000201 - 75011718

53000201 - 53009490

76500201 - 76536731

55000201 - 55002588

77500201 - 77518020

70000201 - 70031534

 

71000201 - 71007129

 

76000201 - 76019657

 

77000201 - 77009285

Свързване с Центъра за поддръжка на клиенти