Kompresja NEF (RAW)

Pliki RAW można zapisywać na trzy różne sposoby, które wybiera się w menu fotografowania aparatu.

Skompresowane bezstratnie
Ten sposób polega na użyciu algorytmu kompresji, który jest odwracalny. Oznacza to, że zdjęcia są kompresowane w celu oszczędzania miejsca na karcie pamięci, ale zastosowaną kompresję można odwrócić przy otwieraniu fotografii w programie graficznym, przywracając ich pełną jakość.
Kompresja bezstratna umożliwia rejestrowanie obrazu o najlepszej jakości przy jednoczesnym oszczędzaniu miejsca na karcie pamięci. Ten sposób zapisywania plików RAW jest idealny dla użytkowników programów Capture NX-D i ViewNX-i.

Skompresowane
Ten sposób również polega na kompresowaniu danych w celu ograniczenia miejsca zajmowanego przez nie na karcie pamięci, ale stosowany algorytm jest nieodwracalny. Dlatego danych usuniętych z obrazu nie można później odtworzyć.
Kompresja jest przydatna, zwłaszcza gdy ilość wolnego miejsca na karcie pamięci jest ograniczona, a konieczne jest użycie formatu NEF.

Nieskompresowane
W przypadku tego formatu plików nie jest stosowana żadna kompresja przy zapisywaniu zdjęć na karcie pamięci. Oznacza to, że pliki będą miały większe rozmiary, a ich zapisywanie na karcie będzie trwać dłużej niż przy stosowaniu kompresji.
Ten sposób zapisu umożliwia uzyskanie najlepszej jakości obrazu dzięki rezygnacji ze stosowania jakiejkolwiek kompresji. Jest on przydatny dla użytkowników, którzy chcą otwierać zdjęcia w programach graficznych innych firm.

Rozmiar pliku zapisanego przez aparat zależy od typu zastosowanej kompresji RAW. W poniższej tabeli podano procentowe zmniejszenie rozmiaru pliku w zależności od sposobu jego zapisu.

 

 Opcja zapisu plikówSzacunkowa redukcja rozmiaru pliku 
Skompresowane bezstratnie 20 - 40%
Skompresowane 35 - 55%
Nieskompresowane Brak redukcji rozmiaru pliku

 

 

Contact Customer Support