Tekniskt servicemeddelande till användare av digitalkameran COOLPIX L4

Trots att Nikon har vidtagit alla åtgärder som varit möjliga för att garantera den höga kvalitet som förväntas av produkterna från Nikon, har det kommit till vår kännedom att vissa komponenter i ett begränsat antal COOLPIX L4-kameror har tillverkats i ett material som inte har godkänts av oss. De här komponenterna uppfyller inte Nikons standard för hållbarhet, och kan i ett mycket begränsat antal fall orsaka en försämring av produktens utseende.

Som ett led i vår strävan att endast tillhandahålla produkter av allra högsta kvalitet har vi på Nikon beslutat oss för att kostnadsfritt reparera alla berörda kameror (med undantag för porto och emballage), oberoende av om garantitiden har gått ut.

Klicka på länken nedan och ange kamerans serienummer i motsvarande fält om du vill kontrollera om din COOLPIX L4-kamera berörs av felet. Serienumret för din COOLPIX L4 är ett åttasiffrigt nummer som står angivet på kamerans undersida.

Inga andra COOLPIX-produkter berörs.

Klicka här om du vill kontrollera om din COOLPIX L4 berörs.