Savet tehničkog servisa za korisnike digitalnog fotoaparata COOLPIX L4

Iako je kompanija Nikon preduzela sve moguće mere za garanciju visokog kvaliteta koji se očekuje od Nikon proizvoda, primetili smo da su neke komponente u ograničenom broju COOLPIX L4 fotoaparata proizvedene korišćenjem neodobrenih materijala. Ove komponente ne zadovoljavaju standarde kompanije Nikon koji se tiču snage i izdržljivosti i, u veoma ograničenom broju slučajeva, mogu da izazovu pregrevanje koje dovodi do estetskog oštećenja proizvoda.

Kao dokaz naše posvećenosti da klijentima pružamo samo najkvalitetnije proizvode, kompanija Nikon je odlučila da besplatno popravi sve fotoaparate kod kojih se ovaj problem javlja (izuzev troškova slanja i pakovanja), bez obzira na status vaše garancije.

Da biste utvrdili da li vaš COOLPIX L4 fotoaparat spada među modele kod kojih se ovaj problem javlja, kliknite na dolenavedenu vezu i unesite serijski broj fotoaparata na naznačeno mesto. Serijski broj vašeg COOLPIX L4 fotoaparata je osmocifreni (8) broj koji se nalazi na donjem delu fotoaparata.

Ovaj problem se ne javlja kod drugih COOLPIX proizvoda.

Kliknite ovde da biste proverili da li vaš COOLPIX L4 spada među modele kod kojih se ovaj problem javlja

Obratite se korisničkoj podršci