Tehnička savjetodavna služba za korisnike digitalnog fotoaparata COOLPIX L4

Iako je Nikon poduzeo sve moguće korake za osiguranje visoke kvalitete koja se očekuje od Nikonovih proizvoda, uočili smo da su neke komponente manjeg broja fotoaparata COOLPIX L4 proizvedene upotrebom neodobrenih materijala. Te komponente ne ispunjavaju Nikonove standarde jačine i izdržljivosti te u iznimno malom broju slučajeva mogu izazvati pregrijavanje koje bi naštetilo izgledu proizvoda.

Kako bismo pokazali našu predanost isporučivanju samo najkvalitetnijih proizvoda našim kupcima, odlučili smo bez naknade (ne računajući poštarinu i pakiranje) popraviti sve fotoaparate na koje se odnosi ovaj kvar bez obzira na status vašeg jamstva.

Da biste utvrdili je li vaš fotoaparat COOLPIX L4 među onima koji su zahvaćeni opisanim problemom, kliknite vezu u nastavku i na označenom mjestu unesite serijski broj fotoaparata. Serijski broj fotoaparata COOLPIX L4 je osmeroznamenkasti broj koji se nalazi na donjem dijelu fotoaparata.

To se ne odnosi na ostale proizvode COOLPIX.

Kliknite ovdje da biste provjerili odnosi li se ovo na vaš COOLPIX L4