Известие за технически проблем за потребителите на цифров фотоапарат COOLPIX L4

Въпреки че Nikon е предприела всички възможни мерки, за да гарантира високото качество, което се очаква от продуктите на Nikon, получихме сведения, че някои компоненти в ограничен брой фотоапарати COOLPIX L4 са произведени от неодобрен материал. Тези компоненти не отговарят на стандартите на Nikon за здравина и издръжливост и в много ограничен брой случаи може да доведат до прегряване, което да причини козметични дефекти на продукта.

Като мярка, демонстрираща ангажимента да предоставя на клиентите си само най-висококачествени продукти, Nikon реши да ремонтира всички засегнати фотоапарати безплатно (без пощенските разходи и опаковката), независимо от състоянието на гаранцията ви.

За да определите дали вашият фотоапарат COOLPIX L4 е сред засегнатите, кликнете върху връзката по-долу и въведете серийния номер на фотоапарата на посоченото място. Серийният номер на вашия COOLPIX L4 се състои от (8) цифри и се намира от долната страна на фотоапарата.

Други продукти COOLPIX не са засегнати.

Кликнете тук, за да проверите дали вашият фотоапарат COOLPIX L4 е сред засегнатите

Свързване с Центъра за поддръжка на клиенти