Frivilligt program för återkallelse av det laddningsbara litiumjonbatteriet EN-EL3 (uppdatering 2022-01-19)

*Uppdatering januari 2022*

Nikon har inlett ett frivilligt återkallelse och ersättningsprogram för gällande EN-EL3 laddningsbara litiumjonbatterier sedan vårt tillkännagivande år 2005.

Programmet ersatte tidigare dessa batterier med EN-EL3e-batterier, men vi fortsätter att erbjuda återbetalning för EN-EL3-batterier som returneras när lagret med EN-EL3e-batterier har tömts.

Vi meddelade 8 november 2005 att vi infört ett frivilligt program för återkallelse och byte av berörda EN-EL3 uppladdningsbara batterier. Vi har dock inte samlat in alla berörda batterier än.

Vi vill därför be dig att läsa följande meddelande och kontrollera ditt batteri EN-EL3 för att se om det påverkas av det angivna problemet. Kontakta Nikon kundsupport om så är fallet.

Meddelande från 8 november 2005

Vi ber att ägare av Nikon kamerorna D100, D70 och D50 och användare av litiumjonbatteriet EN-EL3 att noga kontrollera batterierna, eftersom ytterligare batchnummer har inkluderats i listan över batterier med möjliga defekter.

De extra batchnumrerna som ska kontrolleras är (51AA, 51AB, 51AC, 51AD, 51AE, 51AF, 51AG, 51AH, 53AA, 53AB, 54AE, 54AF, 54AH). Om ditt batteri har något av dessa batchnummer ska du följa instruktionerna nedan.

Information om kundvård

Genom stränga kontrollprocedurer har Nikon upptäckt att vissa uppladdningsbara litiumjonbatterier av typen EN-EL3 för Nikons digitala systemkameror i sällsynta fall kan gå sönder och bli överhettade under uppladdning. Undersökningar har fastställt att orsaken till felet inte är ett konstruktionsfel utan att det uppkommit från ett problem i tillverkningsprocessen vid tillverkningen av denna batterityp endast under en begränsad period.

I kundernas intresse och som återspegling av Nikons åtagande mot säkerhet och produktkvalitet har företaget inlett ett frivilligt återkallelse- och utbytesprogram för alla EN-EL3-batterier som tillverkats under denna period. EN-EL3 medföljer som tillbehör till de digitala systemkamerorna D100, D70 och D50. Det säljs också som ett separat tillbehör till dessa kameramodeller och kan användas i Nikon D70s.

Till dagens datum har Nikon fått kännedom om fem defekta batterier runt om i världen varav fyra av de fallen kunde härledas till problemet ovan. Inga fall med personskador har rapporterats, däremot har överhettningen orsakat skada på närliggande material under uppladdningsprocessen och ytterligare användning rekommenderas inte. Batterier som har ett ID-nummer för tillverkningsbatch (se diagrammet) i listan nedan ska skickas in till Nikon för utbyte. Anvisningar för hur du ansöker om ett utbytesbatteri anges nedan.

Image

Om batteriet har ett av följande batchnummer ska det skickas in till Nikon för utbyte.

 

Första 3 tecknenÅterkallelse av batchnummer
44A-44AC
46A-46AC, 46AD, 46AE, 46AF, 46AG, 46AH, 46AI, 46AJ, 46AK, 46AL, 46AM, 46AN, 46AO, 46AP, 46AQ, 46AT, 46AU, 46AV, 46AW, 46AX, 46AY
47A-47AA, 47AB, 47AC, 47AD, 47AE, 47AF, 47AG, 47AH, 47AI, 47AJ, 47AK, 47AL, 47AM, 47AN, 47AO, 47AP, 47AQ, 47AR, 47AS, 47AU, 47AV, 47AW, 47AX, 47AY
48A-48AA, 48AB, 48AC, 48AD, 48AE, 48AF, 48AG, 48AH, 48AI, 48AJ, 48AK, 48AL 
49A-49AA, 49AB, 49AC, 49AD, 49AE, 49AF, 49AG, 49AH, 49AI, 49AJ, 49AK, 49AL, 49AM, 49AN, 49AP, 49AQ, 49AR, 49AS, 49AT, 49AU
4AA-4AAA, 4AAB, 4AAC, 4AAD, 4AAE, 4AAF, 4AAG, 4AAH, 4AAI, 4AAJ, 4AAK, 4AAL, 4AAM
4BA-4BAA, 4BAB, 4BAC, 4BAD, 4BAE, 4BAF, 4BAG, 4BAH, 4BAI, 4BAJ, 4BAK, 4BAL, 4BAN
4CA-4CAA, 4CAB, 4CAC, 4CAD, 4CAE, 4CAF, 4CAH, 4CAI, 4CAJ 
51A-51AA, 51AB, 51AC, 51AD, 51AE, 51AF, 51AG, 51AH
53A-53AA, 53AB
54A-54AE, 54AF, 54AH 

Ska jag fortsätta att använda mitt batteri?

Sannolikheten att batteriet är defekt är mycket liten och defekterna har endast uppträtt under laddningen, inte under lagring och användning i kameran. Eftersom ett defekt batteri emellertid blir väldigt hett, råder vi dig till största försiktighet om du väljer att fortsätta att använda ditt batteri.