Dobrovoljni opoziv EN-EL3 litij-ionske baterije koja se može puniti (ažuriranje 19. 1. 2022.)

*Ažurirano u siječnju 2022*

Tvrtka Nikon inicirala je dobrovoljni opoziv i zamjenski program za primjenjive punjive litij-ionske baterije EN-EL3 od naše najave 2005. godine.

Iako je program nudio zamjenu baterijama EN-EL3e, kada se zaliha baterija EN-EL3e do kraja iscrpi, i dalje ćemo prihvaćati vraćanje baterija EN-EL3, no za povrat u novcu.

Kao što je najavljeno 8. studenog 2005., pokrenuli smo program dobrovoljnog opoziva i zamjene za baterije EN-EL3 s greškom koje je moguće puniti. Međutim, još nismo prikupili sve baterije u kojima je pronađena greška.

Zato vas molimo da pročitate obavijest u nastavku i provjerite je li problem koji smo naveli pronađen u vašoj bateriji EN-EL3. Ako je to slučaj, kontaktirajte Nikon korisničku podršku.

Obavijest, 8. studenog 2005.

Strogim postupcima kontrole kakvoće tvrtka Nikon je primijetila da u rijetkim slučajevima neke litij-ionske baterije EN-EL3 koje se mogu puniti za digitalne fotoaparate Nikon SLR mogu prestati s radom što uzrokuju pregrijavanje tijekom punjenja baterije.

Istrage su razjasnile da uzrok kvara nije greška u dizajnu već rezultat problema u proizvodnom procesu koji se dogodio tijekom proizvodnje ovog tipa baterije samo tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Zbog svoji korisnika te zbog svoje predanosti kvaliteti i sigurnosti proizvoda tvrtka Nikon je pokrenula dobrovoljni programa povlačenja s tržišta i zamjene svih EN-EL3 baterija proizvedenih tijekom ovog razdoblja. EN-EL3 isporučuje u priboru zajedno s digitalnim SLR fotoaparatima D100, D70 i D50. Prodaje se također kao zasebna dodatna oprema za ove modele fotoaparata, a se može koristiti s fotoaparatom Nikon D70s.

Do danas je Nikon zaprimio obavijest o pet događaja zatajenja baterije diljem svijeta od kojih se četiri mogu potvrditi kao rezultat opisanog kvara. Nisu zabilježeni slučajevi osobnih ozljeda; no, pregrijavanje je uzrokovalo oštećenje susjednog materijala tijekom postupka punjenja te se daljnja uporaba ne preporučuje. Baterije na kojima se nalazi identifikacija proizvodne serije (vidjeti dijagram) te koje se nalaze na popisu treba vratiti tvrtki Nikon na zamjenu. Upute o načinu prijave za zamjenu baterija nalaze se u nastavku.

Image

Ako vaša baterija spada u jednu od navedenih serija, vratite ju tvrtki Nikon na zamjenu.

 
Prve tri znamenkePovlačenje brojeva serija
44A-44AC
46A-46AC, 46AD, 46AE, 46AF, 46AG, 46AH, 46AI, 46AJ, 46AK, 46AL, 46AM, 46AN, 46AO, 46AP, 46AQ, 46AT, 46AU, 46AV, 46AW, 46AX, 46AY
47A-47AA, 47AB, 47AC, 47AD, 47AE, 47AF, 47AG, 47AH, 47AI, 47AJ, 47AK, 47AL, 47AM, 47AN, 47AO, 47AP, 47AQ, 47AR, 47AS, 47AU, 47AV, 47AW, 47AX, 47AY
48A-48AA, 48AB, 48AC, 48AD, 48AE, 48AF, 48AG, 48AH, 48AI, 48AJ, 48AK, 48AL 
49A-49AA, 49AB, 49AC, 49AD, 49AE, 49AF, 49AG, 49AH, 49AI, 49AJ, 49AK, 49AL, 49AM, 49AN, 49AP, 49AQ, 49AR, 49AS, 49AT, 49AU
4AA-4AAA, 4AAB, 4AAC, 4AAD, 4AAE, 4AAF, 4AAG, 4AAH, 4AAI, 4AAJ, 4AAK, 4AAL, 4AAM
4BA-4BAA, 4BAB, 4BAC, 4BAD, 4BAE, 4BAF, 4BAG, 4BAH, 4BAI, 4BAJ, 4BAK, 4BAL, 4BAN
4CA-4CAA, 4CAB, 4CAC, 4CAD, 4CAE, 4CAF, 4CAH, 4CAI, 4CAJ 
51A-51AA, 51AB, 51AC, 51AD, 51AE, 51AF, 51AG, 51AH
53A-53AA, 53AB
54A-54AE, 54AF, 54AH 

Trebam li nastaviti upotrebljavati svoju bateriju?

Vjerojatnost kvara je vrlo mala te su se kvarovi dogodili samo tijekom punjenja, a ne tijekom čuvanje ili uporabe u fotoaparatu. Međutim, ako baterija u kvaru postane vrlo vruća, potreban je veliki oprez ako želite nastaviti koristiti svoju bateriju.