Προαιρετική ανάκληση για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL3 (ενημέρωση στις 03/06/2014)

*Ενημέρωση Ιανουαρίου 2022*

Η Nikon είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εθελοντικής ανάκλησης και αντικατάστασης για κατάλληλες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου EN-EL3 μετά την ανακοίνωσή της το 2005.

Αν και το πρόγραμμα προσέφερε αντικατάσταση με μπαταρίες EN-EL3e, θα συνεχίσουμε να αποδεχόμαστε την επιστροφή των μπαταριών EN-EL3 για επιστροφή χρημάτων όταν το απόθεμα των μπαταριών EN-EL3e εξαντληθεί εντελώς.
Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2005 έχουμε υλοποιήσει ένα πρόγραμμα προαιρετικής επαναφοράς και αντικατάστασης για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες EN-EL3 που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Ωστόσο, δεν έχουμε συλλέξει ακόμη όλες τις μπαταρίες που αφορά το πρόγραμμα αυτό.

Επομένως, παρακαλείστε να διαβάσετε την παρακάτω ανακοίνωση και να ελέγξετε την μπαταρία EN-EL3 που διαθέτετε για να δείτε εάν ανήκει σε αυτές που επηρεάζονται από αυτό το πρόβλημα. Εάν είναι μια από αυτές, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της Nikon.

Ανακοίνωση της 8ης Νοεμβρίου 2005

Οι κάτοχοι των φωτογραφικών μηχανών Nikon D100, D70 και D50 και οι χρήστες της μπαταρίας ιόντων λιθίου EN-EL3 παρακαλούνται να επανεξετάσουν προσεκτικά τις μπαταρίες τους καθώς στη λίστα των πιθανώς ελαττωματικών μπαταριών έχουν προστεθεί πρόσθετοι αριθμοί παρτίδας.

Οι πρόσθετοι αριθμοί παρτίδας που πρέπει να εξεταστούν είναι οι: 51AA, 51AB, 51AC, 51AD, 51AE, 51AF, 51AG, 51AH, 53AA, 53AB, 54AE, 54AF, 54AH. Εάν η μπαταρίας σας φέρει έναν από αυτούς τους αριθμούς, τότε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Οδηγία για την Εξυπηρέτηση πελατών

Εφαρμόζοντας αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, η Nikon έχει εντοπίσει ότι, σε σπάνιες περιπτώσεις, ορισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου τύπου EN-EL3, που προορίζονται για τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές Nikon SLR, ενδέχεται να παρουσιάσουν ελαττώματα ως συνέπεια της υπερθέρμανσης κατά τη διάρκεια της επαναφόρτισης. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η αιτία του ελαττώματος δεν είναι κατασκευαστικό πρόβλημα, αλλά απορρέει από ένα πρόβλημα σε κάποια κατασκευαστική διαδικασία που προέκυψε κατά την παραγωγή αυτού του τύπου των μπαταριών μόνο στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Από ενδιαφέρον προς τους πελάτες της και την προσήλωση στην ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων της, η Nikon έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα εθελοντικής ανάκλησης και αντικατάστασης όλων των μπαταριών EN-EL3, οι οποίες κατασκευάστηκαν στη διάρκεια αυτής της περιόδου. καλέσει ζημιά στο εφαπτόμενο υλικό στη διάρκεια της διαδικασίας επαναφόρτισης. Δεν συνιστάται περαιτέρω χρήση. Μπαταρίες που φέρουν αναγνωριστικό κατασκευαστικής παρτίδας (δείτε το διάγραμμα) που βρίσκεται στην παρακάτω λίστα, πρέπει να επιστραφούν στη Nikon για αντικατάσταση. Παρακάτω παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αίτησης αντικατάστασης της μπαταρίας.

Image

Εάν η μπαταρία σας έχει έναν από τους παρακάτω αριθμούς παρτίδας, τότε πρέπει να επιστραφεί στη Nikon για αντικατάσταση.
 
Τα 3 πρώτα ψηφίαΑριθμοί παρτίδας ανάκλησης
44A-
44AC
46A-
46AC, 46AD, 46AE, 46AF, 46AG, 46AH, 46AI, 46AJ, 46AK, 46AL, 46AM, 46AN, 46AO, 46AP, 46AQ, 46AT, 46AU, 46AV, 46AW, 46AX, 46AY
47A-
47AA, 47AB, 47AC, 47AD, 47AE, 47AF, 47AG, 47AH, 47AI, 47AJ, 47AK, 47AL, 47AM, 47AN, 47AO, 47AP, 47AQ, 47AR, 47AS, 47AU, 47AV, 47AW, 47AX, 47AY
48A-
48AA, 48AB, 48AC, 48AD, 48AE, 48AF, 48AG, 48AH, 48AI, 48AJ, 48AK, 48AL 
49A-
49AA, 49AB, 49AC, 49AD, 49AE, 49AF, 49AG, 49AH, 49AI, 49AJ, 49AK, 49AL, 49AM, 49AN, 49AP, 49AQ, 49AR, 49AS, 49AT, 49AU
4AA-
4AAA, 4AAB, 4AAC, 4AAD, 4AAE, 4AAF, 4AAG, 4AAH, 4AAI, 4AAJ, 4AAK, 4AAL, 4AAM
4BA-
4BAA, 4BAB, 4BAC, 4BAD, 4BAE, 4BAF, 4BAG, 4BAH, 4BAI, 4BAJ, 4BAK, 4BAL, 4BAN
4CA-
4CAA, 4CAB, 4CAC, 4CAD, 4CAE, 4CAF, 4CAH, 4CAI, 4CAJ 
51A-
51AA, 51AB, 51AC, 51AD, 51AE, 51AF, 51AG, 51AH
53A-
53AA, 53AB
54A-
54AE, 54AF, 54AH 

Πρέπει να συνεχίσω τη χρήση της μπαταρίας;

Η πιθανότητα αδυναμίας λειτουργίας είναι πολύ χαμηλή και παρουσιάζεται μόνο κατά την επαναφόρτιση και όχι τη φύλαξη ή τη χρήση της μπαταρίας στη φωτογραφική μηχανή. Ωστόσο, καθώς η ελαττωματική μπαταρία είναι πολύ ζεστή, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση που αποφασίσετε να συνεχίσετε τη χρήση της.