Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS)

Opracowany przez nas Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS) wykorzystuje zoptymalizowaną metodę przesyłania danych między lampami błyskowymi a aparatami. Mnogość zaawansowanych funkcji, jakie daje połączenie lamp błyskowych z aparatami zgodnymi z systemem CLS*, zapewnia dużo większe możliwości wykorzystania lamp w fotografii. System CLS składa się z różnych elementów wyszczególnionych poniżej. Dostępne funkcje różnią się w zależności od kombinacji lamp błyskowych i aparatów.

Zdjęcie dodane przez użytkownika

* Aparaty współpracujące z systemem CLS:
• Aparaty bezlusterkowe Nikon formatu FX/DX.

• Lustrzanki cyfrowe formatu FX/DX firmy Nikon (z wyjątkiem serii D1 i D100), F6.
Szczegółowe informacje podano w tabeli zgodności lamp błyskowych.

Najważniejsze właściwości funkcji sterowania lampą w trybie i-TTL

Funkcja sterowania lampą w trybie i-TTL
Przed wyzwoleniem głównej lampy błyskowej matryca aparatu dokonuje pomiaru przedbłysków monitorujących odbitych od fotografowanych obiektów, a następnie dostosowuje moc błysku na podstawie analizy danych. Liczba i intensywność przedbłysków monitorujących są optymalizowane w celu bardziej precyzyjnego dostosowania mocy błysku. Po podłączeniu do aparatu obiektywu typu G, D lub E informacje o odległości od fotografowanych obiektów pozwalają odpowiednio dobrać moc błysku. 

Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia
Możliwe jest fotografowanie z użyciem wielu bezprzewodowych lamp błyskowych. Można zmieniać położenie lamp błyskowych i parametry błysku,
by korzystać z oświetlenia na wiele różnych sposobów. Dostępne są dwa rodzaje sterowania – radiowy i optyczny.

Oświetlenie modelujące
Sekwencyjne emitowanie powtarzających się błysków światła umożliwia sprawdzanie oświetlenia przed fotografowaniem.

Blokada mocy błysku (FV)
Funkcja ta na podstawie odpowiedniej mocy błysku, ustalonej z użyciem przedbłysków monitorujących, automatycznie dostosowuje moc błysku nawet w przypadku zmiany kompozycji, ogniskowej lub przysłony, tak aby zapewnić właściwą ekspozycję. Blokada mocy błysku pozwala uzyskać spójność i stabilność ekspozycji podczas fotografowania.

Informowanie o temperaturze barwowej błysku
Po wybraniu dla balansu bieli w aparacie ustawienia Automatyczny lub Lampa błyskowa samoczynnie ustawia on właściwy balans bieli odpowiednio do parametrów lampy błyskowej lub lampy LED wbudowanej w lampę SB-500.

Automatyczna synchronizacja błysku z krótkimi czasami migawki
Funkcje sterowania lampą w trybie i-TTL i manualnego sterowania błyskiem pozwalają korzystać podczas fotografowania z użyciem lamp błyskowych z czasów otwarcia migawki krótszych niż obsługiwany przez aparat czas synchronizacji. Funkcja ta jest aktywowana automatycznie, gdy czas otwarcia migawki przekracza standardowy czas synchronizacji błysku.

Wspomaganie diodą wielopolowego AF
Gdy ustawianie ostrości jest utrudnione ze względu na niekorzystne warunki oświetleniowe, funkcja ta – współdziałająca z trybem wielopolowego AF – ułatwia ustawienie ostrości za pomocą diody wspomagającej AF.

Ujednolicone sterowanie błyskiem
Funkcja ta umożliwia przesyłanie różnych ustawień błysku pomiędzy lampami błyskowymi a aparatami. Zmiana ustawień lampy błyskowej może odbywać się z poziomu aparatu lub oprogramowania Camera Control Pro 2 (opcjonalnego). Ustawienia wybrane za pomocą lampy błyskowej są widoczne w aparacie i oprogramowaniu Camera Control Pro 2.

Contact Customer Support