Vad är en NEF-fil (RAW-fil)?

RAW-bildfiler kallas ibland "digitala negativ" eftersom de innehåller alla bilddata som tas med kamerasensorn. Dessa bilddata kan sparas i okomprimerad form (kallas ibland "förlustfri" komprimering). NEF-filformatet (som är ett RAW-format) finns endast i Nikon-kameror.

Den främsta fördelen med att spara bilder i NEF-format (RAW) istället för TIFF eller JPEG är att bilderna är obearbetade. Detta innebär att inställningar som vitbalans, nyans, färgton och skärpa inte sparas i den faktiska RAW-bildens data. Det är snarare så att dessa värden sparas som en uppsättning instruktioner. Detta gör det möjligt att bearbeta bilden flera gånger utan att påverka den ursprungliga RAW-bildens data. Beroende på kameran behåller NEF-filformatet (RAW) data i 12 eller 14 bitar, vilket ger en bild med ett mycket bredare nyansomfång än en 8-bitars JPEG- eller TIFF-fil.

NEF-filer (RAW) kan efterbehandlas i programvara från Nikon, antingen ViewNX-i eller Capture NX-D. ViewNX-i är en fotohanteringsapplikation som erbjuder grundläggande bildjusteringar medan Capture NX-D har utvecklats för användare som vill göra mer ingående bildbehandling av RAW-bilder med enkla funktioner som möjliggör fotobehandling med hög kvalitet. RAW-bildfiler kan konverteras till andra format som TIFF eller JPEG för ytterligare bildbehandling. 

Contact Customer Support