Nikon Electronic Format (NEF)-fil

NEF är Nikons RAW-filformat och finns endast på Nikonkameror. RAW-bilder kallas ibland för digitala negativ och innehåller all bildinformation som kamerans sensor fångade, samt bildens metadata (kameraidentifiering och inställningar, vilket objektiv som användes samt annan information). NEF-filen skrivs till minneskort i okomprimerat, "förlustfritt" format. 

Den största fördelen med att spara bilder på minneskortet i NEF-formatet istället för i TIFF eller JPEG är att inga bildbehandlingar du utför i kameran för vitbalans, nyanser, färgton eller skärpa sparas i NEF-filen. Istället sparas dessa värden som instruktionsuppsättningar i filen. Du kan ändra instruktionsuppsättningen på bilderna hur många gånger som helst utan att förstöra originalbildens RAW-data. En annan fördel med NEF-filen är att formatet, beroende på kameran, sparar data i 12-bitarsformat eller 14-bitarsformat, vilket gör att bilden har ett mycket större tonomfång än en 8-bitars JPEG- eller TIFF-fil.

När du har tagit bilden kan du bearbeta den i Nikons programvara Capture NX-D eller andra bildbehandlingsprogram, då du får bättre kontroll över den slutgiltiga bilden än när du bearbetar en bild i JPEG- eller TIFF-format. Efter bearbetningen kan NEF-filen sparas i TIFF-, JPEG- eller NEF-format, då eventuella ändringar från Capture NX-D sparas i filen som en andra eller ytterligare instruktionsuppsättning. Så länge du har kvar den ursprungliga NEF-filen är det "digitala negativet" intakt. När NEF-filen bearbetas ändras inte den ursprungliga instruktionsuppsättningen.

Komprimeringsalternativ för NEF (RAW)
Beroende på vilken kamera som används kan du spara NEF-filer på olika sätt. 

1. Okomprimerad: När bildens rådata sparas i det här formatet blir NEF-filen större än med de andra formaten. Ingen komprimering alls görs av bildens data.

2. Komprimerad:Vissa D-SLR-kameror kan lagra bildens rådata i form av en komprimerad fil. Skillnaden i bildkvalitet mellan en okomprimerad och en komprimerad NEF-fil är mycket liten under normala visningsförhållanden. Fördelen är att filstorleken blir mindre, vilket gör att fler bilder kan lagras på ett minneskort.

3. Förlustfri komprimering:Vissa D-SLR-kameror kan spara NEF-filer i ett speciellt format med förlustfri komprimering. Vid normala visningsförhållanden märks ingen skillnad i bildkvalitet mellan en NEF-fil som har sparats i komprimerat format och en NEF-fil som har sparats med förlustfri komprimering. En NEF-fil som har sparats med förlustfri komprimering kan däremot redigeras i högre utsträckning, samt dessutom omvandlas till en fil i okomprimerat format.

Contact Customer Support