Nikons europæiske servicegaranti vedrørende digitalt billedudstyr

Kære Nikon-kunde,

Tak, fordi du har købt dette Nikon-produkt. Hvis dit Nikon-produkt får behov for service i henhold til garantien, skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet, eller et medlem af vores netværk af autoriserede serviceværksteder inden for Nikon Europe BV's salgsomrade (Europa/Afrika og Rusland). For at undgå unødig ulejlighed anbefaler vi, at du læser brugervejledningerne grundigt, før du kontakter forhandleren eller vores nætvark af autoriserede serviceværksteder.

Dit Nikon-udstyr garanteres at være fri for produktionsdefekter i et år fra den oprindelige købsdato. Hvis produktet viser sig at være defekt pga. materiale- eller konstruktionsfejl i denne periode, vil vores netværk af autoriserede serviceværksteder inden for Nikon Europe BV's salgsomrade reparere produktet gratis i henhold til nedenstaende betingelser og vilkår. Nikon forbeholder sig ret til (efter eget skøn) at udskifte eller reparere produktet.

 1. Denne garanti galder kun ved fremvisning af det udfyldte garantikort og den originale faktura eller kobskvittering med udfyldt kobsdato, produkttype og navn pa forhandleren samt produktet. Nikon forbeholder sig ret til at afvise gratis service i henhold til garantien, hvis ovenstaende dokumenter ikke forefindes, eller hvis dokumenterne ikke er udfyldt korrekt eller er ulaselige.

 2. Denne garanti dækker ikke følgende:

 • nødvendig vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele pga. normal slitage.

 • ændringer med henblik pa at opgradere produktet fra dets normale formål som beskrevet i brugervejledningerne uden forudgående skriftligt samtykke fra Nikon.

 • transportomkostninger og alle transportrisici, som er direkte eller indirekte relateret til produkternes garanti.

 • skader, som skyldes ændringer eller justeringer, der foretages på produktet uden forudgående skriftligt samtykke fra Nikon, med det formal at overholde lokale eller nationale tekniske standarder, som måtte vare gældende i andre lande end dem, hvor produktet oprindeligt blev udviklet og/eller fremstillet.

 1. Garantien dækker ikke i tilfælde af følgende:

 • skader, som skyldes misbrug, herunder, men ikke begrænset til, undladelse af at anvende produktet til dets normale formål eller i henhold til anvisningerne vedrørende korrekt brug og vedligeholdelse, og installation eller brug af produktet i strid med de gældende sikkerhedsstandarder i det land, hvor produktet anvendes.

 • skader, som skyldes ulykker, heriblandt, men ikke begranset til, lyn, vand, brand, misbrug eller forsømmelse.

 • ændring, ødelaggelse, ulæselighed eller fjernelse af produktets modelnummer eller serienummer.

 • skader, som skyldes reparationer eller justeringer, som er foretaget af uautoriserede serviceorganisationer eller personer.

 • defekter i systemer, hvor produktet benyttes, eller som det benyttes sammen med.

 1. Denne servicegaranti påvirker ikke kundens lovmæssige rettigheder i henhold til den gældende nationale lovgivning og ej heller kundens rettigheder over for forhandleren i forbindelse med salgs-/købskontrakten.


Hvis du vil se listen over autoriserede Nikon-servicecentre, skal du klikke her.